Zoek binnen de UC Group website

5 tips om uw Energie Efficiency Plan 2017-2020 nog daadkrachtiger te maken!

  • Geschreven door:

25 augustus 2016

In het kader van de meerjarenafspraken met de overheid moeten bedrijven voor oktober 2016 weer een nieuw energie efficiency plan hebben opgesteld. Hieronder 5 tips voor de maakindustrie om het aankomende plan nog daadkrachtiger te maken.

1.   Focus op procesmaatregelen

In voorgaande Energie Efficiency Plannen was er veel focus op maatregelen binnen utiliteiten en gebouwen. Er valt echter binnen productieprocessen ook veel te besparen. Denk hierbij aan vragen als: Hoe kan ik de doorlooptijd van mijn proces verlagen waardoor productopslag in koelcellen of koeltanks met de helft kan worden gereduceerd? Wat is de bijdrage van een hogere Overall Equipment Effectiveness (OEE) aan mijn energie-efficiëntie en welke maatregelen hebben daarbij het grootste effect?

 

2.   Bekijk mogelijkheden binnen toekomstige projecten

De meer-investering van energiebesparende maatregelen ligt vaak vrij laag (terugverdientijd van ca 1 – 3 jaar in tegenstelling tot het implementeren van maatregelen binnen bestaande situaties (vaak ca. 5 – 10 jaar). Het is daarom sterk aan te raden om binnen projecten, die al gepland staan voor de aankomende 4 jaar, extra energiebesparende maatregelen te treffen. Indien projecten een negatieve impact hebben op het energieverbruik kan hierbinnen bekeken worden welke maatregelen er zijn te treffen om de impact te reduceren.

 

3.   Co-creëer het plan met medewerkers vanuit verschillende afdelingen

Houd brainstormsessies op de verschillende afdelingen om potentiele maatregelen te identificeren en stel gezamenlijk het plan op. Op deze manier realiseert u meer bewustwording en commitment vanuit de organisatie voor het plan. Stimuleer óók de kantoorafdelingen (o.a. projecten, planning, logistiek, inkoop) om actief te zoeken in hun eigen werkprocessen en invloedsgebieden (transport, order frequentie, aanschaf nieuwe apparatuur etc). Hieruit komen vaak naast energiebesparende maatregelen voor de productielocatie, ook ketenprojecten voort.

 

4.   Gebruik Value Stream Mapping (VSM) om potentiele maatregelen te identificeren en te prioriteren

Energie efficiency en productiviteitsverhoging gaan vaak hand in hand. De lean tool VSM geeft inzicht in verliezen in het productieproces. Hierin wordt traditioneel voornamelijk gekeken naar tijden (doorlooptijden, procestijden, hersteltijden). Maar wanneer men deze tijden koppelt aan energie geeft een VSM ook inzicht in energieverliezen en kunnen maatregelen voor procesverbeteringen worden geïdentificeerd en geprioriteerd. Met deze methode wordt zowel naar productiviteitsverbetering als energiereductie gekeken en hebben deze maatregelen vaak een terugverdientijd die korter is dan twee jaar.

 

5.   Integreer uw fabrieksdata om nieuwe inzichten te creëren

Om energietrends te kunnen ontdekken en oorzaken van afwijkingen te kunnen achterhalen moet energiedata altijd gecombineerd worden met andere invloedsfactoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productievolumes, productiemix en actuele buitentemperaturen. Het combineren van fabrieksdata is niet alleen interessant voor verbetering van energie efficiency maar kan ook gebruikt worden voor analyses ter verbetering van de fabrieksproductiviteit. Integreer uw productiedata daarom in een manufacturing intelligence systeem (ipv een energie monitoringsysteem) zodat u in één centraal systeem al uw fabrieksanalyses en KPI dashboarding kan regelen. Onderzoek de verschillende dashboarding toepassingen van één van de nieuwe BI systemen uit de markt, u zult zien dat de kosten en implementatieduur hiervan erg meevallen.

Wilt u meer informatie over de aanpak om uw energie efficiency plan 2017-2020 nog daadkrachtiger te maken en de mogelijkheid tot subsidies op het uitvoeren van een onderzoek, neem dan contact op met onze specialist op gebied van energie- en eco-efficiency via sylvia@ucdata.nl  / +31 6 53 44 44 96 of vul het contactformulier in.


https://www.ucgroup.nl/5-tips-voor-uw-energie-efficiency-plan/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link