Zoek binnen de UC Group website

Aan de slag met CSRD? Start met een nulmeting!

15 mei 2023

Logistieke dienstverleners krijgen vanaf volgend jaar met CSRD te maken en gaan rapporteren over hun emissies en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een nieuwe EU-wet maakt een einde aan greenwashing en vervangt alle andere duurzaamheidskeurmerken. Dit is voor bedrijven erg ingrijpend maar biedt ook kansen, stelt sustainability expert Frans Bruin van UC Group. Zijn advies: begin snel met een nulmeting, word CSRD-compliant en neem een voorsprong op je concurrentie. In deze blog legt hij uit hoe je dat aanpakt.

Vanaf volgend jaar gaat het dan echt gebeuren: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt van kracht, de wet die een bedrijf verplicht om over zijn impact op mens en milieu te rapporteren. Je komt dan niet meer weg met vage beloftes, een zelfbedacht keurmerk of zonnepanelen op je dak; je zult dan keihard en volgens eenduidige rekenregels moeten aantonen welke emissies je met je supply chain operatie hebt veroorzaakt én hoe je die denkt te gaan verminderen. De CSRD is een uitvloeisel van de Europese Green Deal waarin de volgende doelstellingen zijn geformuleerd

  • een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050
  • economische groei zonder uitputting van grondstoffen
  • geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten

De CSRD gaat nadrukkelijk om meer dan alleen CO2-emissies, maar bijvoorbeeld ook over hoe je je personeel behandelt: hoe je omgaat met verzuim, of je een veilige werkomgeving biedt en of je chauffeurs wel de juiste training en opleiding geeft. Toch zal voor logistieke dienstverleners de emissieparagraaf de meeste impact hebben. Het is om te beginnen al een flinke klus om deze emissies te meten en er zullen ook hoge kosten aan zitten, in de vorm van emissiebeprijzingen. Dit laatste loopt via het Europese emissiehandelssysteem ETS dat erop gericht zal zijn steeds minder emissierechten in omloop te brengen (waardoor de prijs zal exploderen).

Ook kleine 3PL-ers aan de bak

De CSRD-wetgeving is in eerste instantie van toepassing op grote bedrijven, dat zijn bedrijven met meer 250 werknemers, een jaaromzet van €40 miljoen en/of meer dan €20 miljoen aan totale activa. Logistieke dienstverleners die aan tenminste twee van deze drie criteria voldoen, moeten vanaf 2024 dus sowieso aan de bak, maar kleinere 3PL-ers kunnen beter ook maar snel beginnen. Grote verladers of andere opdrachtgevers zullen hen hier anders toe dwingen omdat ze deel uitmaken van hun supply chain. Bovendien zal het niet lang duren – volgens de huidige EU timeline al in 2026  – voordat ook kleinere bedrijven aan de CSRD-rapportageplicht van de EU moeten voldoen.

CSRD wordt eis bij tenders

De tijd om rustig achterover te leunen is dus voorbij, of je nu groot bent of klein. Toch is de CSRD bij veel logistieke dienstverleners nog geen top of mind, is mijn ervaring. Er zit ook weinig kennis over welke stappen ze moeten zetten om aan de nieuwe wet te voldoen. Het zal zo’n vaart niet lopen, lijken directies te denken, een houding die echter snel zal omslaan als ze straks de eerste klanten verliezen of niet meer mee mogen doen aan tenders. Want daarbij zal CSRD-compliancy ongetwijfeld een minimale eis worden. Wellicht komen bedrijven pas in actie als ze geen bankkredieten of andere financiële middelen meer krijgen, omdat investeerders hun geld alleen nog aan duurzame activiteiten willen besteden.

Richting aan je duurzaamheidsagenda

Mijn dringende advies is om het niet zover te laten komen en nu in actie te komen. Niet alleen om straks aan de regeltjes te voldoen, maar ook omdat het kansen biedt. Inzicht in je eigen duurzaamheidsprestatie brengt potentiële kostenbesparingen aan het licht waarmee je je winstgevendheid kunt verhogen. Het geeft richting aan je duurzaamheidsagenda en je gaat dezelfde taal spreken als je opdrachtgevers. Dit zal ook leiden tot nieuwe, strategische partnerships waarin je samen met klanten knelpunten in de supply chain gaat aanpakken. Door als eerste aan de CSRD-verplichting te voldoen, neem je een voorsprong op je concurrenten.

Nulmeting laat zien waar je staat

Maar hoe zet je als logistiek dienstverlener nu die eerste stap richting een duurzame en winstgevende toekomst? Daarvoor hebben wij binnen de UC Group een speciaal instrument ontwikkeld: de Duurzaamheid Nulmeting. Dit is een project dat je samen met ons doorloopt en dat 100% aansluit op de internationale eisen en rekenregels van CSRD. Tijdens de nulmeting kijken we verder dan alleen de emissies maar gaan we uit van het complete ESG-pakket dat staat voor Environment, Social en Governance. We nemen dus ook personeelsbeleid en management onder de loep. De nulmeting is de kick-off van je duurzaamheidsprogramma waarmee je de toekomst in kunt.

Carbon Intelligence-tool is fundament

Het fundament van de Duurzaamheid Nulmeting is de Loginex Carbon Intelligence-tool voor het meten, analyseren en toewijzen van CO2-emissies. Met name voor logistieke dienstverleners is zo’n IT-tool cruciaal omdat die voor meerdere klanten het transport verzorgen, vrachten combineren en soms gebruik maken van meerdere modaliteiten. Het op de juiste manier toewijzen en rapporteren van emissies – op een manier waarbij je geen boetes betaalt! – wordt dan uiterst complex. Met de Loginex-tool voldoe je automatisch aan alle geldende standaarden zoals de Europese EN16258 en ISO 14083. Dit is niet alleen tijdens de nulmeting vereist maar ook in het vervolgtraject, omdat je ieder jaar opnieuw moet rapporteren. Ook zul je de tool sowieso willen gebruiken om de eigen impact van verbetermaatregelen te monitoren.

Conclusie

Voor logistieke dienstverleners is duurzaam ondernemen geen kwestie meer van ‘toekomstmuziek’, maar een keiharde must. De tijd van greenwashing is voorbij. De nieuwe CSRD-wet is een mooie kans om nieuwe klanten te scoren en een voorsprong te nemen op je concurrenten.

De eerste stap die je kunt nemen is de Duurzaamheid Nulmeting van UC Group. Wij helpen je hier graag bij. Wil je meer weten?  Neem dan gerust contact op met Frans Bruin. Hij deelt graag zijn expertise en kan je helpen.


https://www.ucgroup.nl/aan-de-slag-met-csrd-start-met-een-nulmeting/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link