Zoek binnen de UC Group website

Gevaarlijke goederen: De meest opvallende boetes afgelopen 4 jaar

  • Geschreven door:

17 januari 2018

Al geruime tijd waarschuwt het bevoegd gezag het bedrijfsleven dat er scherper gecontroleerd gaat worden op het veilig opslaan en vervoeren van gevaarlijke goederen. Maar is dit ook zo? We sommen de meest opvallende boetes voor je op.

We weten allemaal dat het bevoegd gezag (Wabo/Arbo, ILT of anderszins) niet in staat is om alle bedrijven en al het rijdend materieel ieder jaar te beoordelen.

Toch wordt er zeker wel gehandhaafd, incidenteel met verstrekkende gevolgen. Hieronder eerst een korte uitleg wie wat controleert, daarna een top 7 van de meest in het oog springende casussen op het gebied van gevaarlijke goederen transport of opslag van de laatste jaren.

Oordeel zelf.

 

Gevaarlijke goederen: wie controleert wat?

Met betrekking tot het rijdend vervoer en het materieel controleert voornamelijk ILT. Dit doen ze ‘en route’ en op de plaats van vertrek en van bestemming.
Wabo bevoegd gezag (veelal gemeente, provincie en/of milieudiensten) controleren de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het veilig opslaan van gevaarlijke goederen.

Welk onderdeel van het Wabo bevoegd gezag controleert, hangt af van de categorie van het bedrijf (Type A/B of C). Ook de inspectie SZW voert regelmatig controles uit.

Als leidraad voor de opslagcontroles worden de Publicaties Gevaarlijke Stoffen (PGS) gebruikt. Voor controles die betrekking hebben op vervoer (en aansluitende activiteiten zoals laden/lossen) wordt het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) gebruikt.

 

Wat zijn de standaard boetes?

De standaard boetes die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn terug te vinden in de ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen´ (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’, welke 1 oktober 2016 van kracht gegaan is. De boetetarieven lopen uiteen van 200 tot 4100 euro.

Dit zijn de bedragen voor bedrijven die voor het eerst een overtreding maken. Indien er recidive plaatvindt, gaan de bedragen snel omhoog en zullen er dagvaardingen volgen. Uiteindelijk is een gang naar de rechter niet uitgesloten.

Met betrekking tot opslag en procesveiligheid wordt er vanaf 2017 door WABO-bevoegd gezag, inspectie SZW en de veiligheidsregio´s specifieke aandacht besteed aan de thema´s ageing (het verouderen en de corrosiegevoeligheid van installaties) en verblijfsgebouwen. Daarnaast zullen een aantal strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd worden onder het gezag van het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket/Milieu).

Zeker weten dat uw gevaarlijke goederen opslag op orde is? Vraag dan deze handige PGS15 Quickscan aan.

 

De 7 meest opmerkelijke boetes

De laatste jaren laten een toename zien van het aantal strafrechtelijke onderzoeken. Deze onderzoeken betreffen overtredingen op het gebied van (foutieve) opslag en/of vervoer van gevaarlijke goederen.

Hieronder een aantal van de meest opmerkelijke uitspraken op dit gebied, vanuit het milieurecht, dan wel vanuit het strafrecht.

  • Een chemisch bedrijf in Zuid Holland krijgt in mei 2014 een boete van 150.000 euro omdat het bedrijf onvoldoende invulling had gegeven aan de identificatie van de gevaren en de beoordeling van risico’s ten aanzien van explosieveiligheid. Dit bedrijf gebruikt oplosmiddelen in hun productieproces en was al eerder door de inspectie SZW op de vingers getikt. Vooral de herhaling van eerder veroordeeld gedrag werd dit bedrijf zwaar aangerekend.
  • September 2016; 100.000 euro boete voor DBM. Daarnaast 20.000 euro en een maand voorwaardelijk voor de directeur vanwege de onvergunde opslag van gevaarlijke stoffen en een onveilige bedrijfscultuur tussen 2013 en 2015. Het bedrijf uit Klundert mengt grondstoffen voor de verfindustrie. De regionale milieudienst constateerde in meerdere gevallen dat er brandbare stoffen opgeslagen stonden op plaatsen die hiervoor niet geschikt waren. Daarnaast was het VBS (veiligheid beheersysteem) niet op orde. Dit resulteerde in meerdere anomalieën en bracht gevaarlijke situaties met zich mee.
  • September 2017, DB Cargo (voorheen DB Schenker) krijgt een boete van 130.000 euro voor het herhaaldelijk niet melden van vertraagde chloortreinen. Daarnaast was de verplichte lijst met gevaarlijke stoffen niet op orde.
  • Eind 2016, 2 bedrijven die op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd zijn en onder 1 vergunning werken, krijgen ieder een individuele boete. Het eerste bedrijf 150.000 euro en het tweede bedrijf 200.000 euro. Het ging hier om 2 hoog risico bedrijven in de chemische sector. De inspecteurs verwijten de bedrijven behalve inconsistentie in de bedrijfsvoeringen en procedures, vooral de nonchalante houding met betrekking tot de geconstateerde punten en de hieruit blijkende onveilige bedrijfscultuur werd de bedrijven zwaar aangerekend.
  • Juni 2014; 300.000 euro boete voor Afval Terminal Moerdijk. Tegen de directeur van ATM eiste de officier van justitie een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Het bedrijf krijgt deze boete voor het illegaal opslaan van gevaarlijke stoffen buiten het eigen terrein.
  • November 2017; een groot chemieconcern krijgt 450.000 euro boete. Bij het bedrijf gebeurden tussen 2013 en 2015 meerdere incidenten -zoals de ontsnapping van chloorgas en een zoutzuurwolk- waarbij mens en omgeving in gevaar zijn gebracht, aldus het OM: “De incidenten hadden voorkomen kunnen worden indien het bedrijf de veiligheid op nummer één had gesteld” zei de officier op de zitting.
  • In april 2016 krijgt Chemie-pak de mijns inziens nog bescheiden boete van 730.000 euro voor het veroorzaken van een enorme brand. De directeur krijgt een taakstraf van 162 uur. Hiernaast krijgen de directeur en de veiligheidscoördinator vier maanden voorwaardelijke celstraf. De brand bij Chemie-pak en de hieruit volgende milieuschade is het perfecte voorbeeld hoe afwijken van procedures, in-transparantie in de bedrijfsprocessen en falend optreden van emergency respons eenheden, kan leiden tot natuurschade waar onze kleinkinderen nog steeds mee geconfronteerd zullen worden.

 

Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken naar de meldingen op industrieterrein Chemelot. Eerdere onderzoeken van crisislab naar de samenhang van deze incidenten wordt hierbij gebruikt.

Om lessen te trekken uit het verleden doet de Inspectie SZW een diepgaand onderzoek naar de gevolgen van (langdurige) blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals PFOA en DMAC (Chemours en Dupont).

Ook in de 2e kamer staan gevaarlijke goederen op de agenda, zo wordt de vraag om inspecties slimmer en effectiever te maken steeds luider.

Mocht u nu meer willen zien aangaande de inhoud van bovenstaand soort zaken, kunt u veel informatie vinden over de gang van dit soort (recht)zaken op www.rechtspraak.nl.

Aarzel ook zeker niet uw vragen aan mij te adresseren, of kijk eens of onze UC Group PGS15 Quickscan iets is voor uw bedrijf.

 


https://www.ucgroup.nl/boetes-afgelopen-4-jaar/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link