Zoek binnen de UC Group website

Doel

UC Group is project partner in het project ‘Dare2Connect – “Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint” en onderzoekt samen met de andere partners HelloContainer, Dacomex, HZ University of Applied Sciences en Zeeland Connect, het duurzamer en efficiënter inrichten van containertransport.

Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de factoren die meespelen bij het afwegen van modaliteit keuzes.

Aanvullende informatie is te vinden op de projectpagina: Dare2Connect | Zeeland Connect (zeeland-connect.nl)

Resultaten

Met het project willen de projectpartners de volgende resultaten bereiken:

  • Wetenschappelijk onderzoeksrapport dat inzicht geeft in de minimaal vereiste randvoorwaarden voor het delen van data gerelateerd aan container transporten van door-to-port in een logistieke keten
  • Onderzoeksrapport dat praktijkervaringen en resultaten door het toepassen van iSHARE en eventueel OTM (open Trip model) beschrijft en aandachtspunten voor toekomstige implementaties aanreikt.
  • Inzicht voor verladers in de regio’s Zeeland, Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland voor het aansturen en selecteren van verschillende modaliteiten voor het transport van/naar de havens.
  • Inzicht voor verladers en vervoerders in betrouwbare en correcte data gerelateerd aan container transporten, zoals onder andere: CO2-uitstoot, vertrek/aankomst gegevens, beschikbaarheid van ruimte en containers.
  • Verladers de mogelijkheid bieden om transporten via diverse modaliteiten te kunnen boeken, te monitoren en data te kunnen delen met andere partijen in de logistieke keten (terminals, deep-sea rederijen, etc.)