Zoek binnen de UC Group website

KLANTUITDAGING

Royal A-ware een oer-Hollands is een familiebedrijf met passie voor food. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren, rijpen, verzijden en verpakken van kaas. Ook produceren en verpakt Aware food Group room en dagverse zuivelproducten. Het is één van de grootste kaasverwerkende bedrijven van Nederland. De klanten van Aware zijn kaasproducenten en alle grote retailketens in Europa. De producten worden in opdracht van de klanten wereldwijd verstuurd.

Doelstelling: Er is geen tijdige vervanger voor de manager Warehouse&Transport gevonden en de klant heeft behoefte aan een interim manager. Daarnaast onstaat er ook op korte termijn een vacature voor de manager van het bedrijfsbureau (totaal 50 FTE).

ONZE OPLOSSING

De Manager W&T is verantwoordelijk vanaf het “gereed” product, tot aan uitlevering.

De opslag vindt plaats in een volledig geautomatiseerd palletmagazijn met een capaciteit van zo’n 5000 pallets. De orders worden ontvangen door de afdeling CS, die deze dagelijks via het ERP-systeem doorzet naar het Bedrijfsbureau Logistiek. Per dag worden er rond 700 pallets verstuurd. In piektijden kan dit oplopen tot wel 1500 pallets per dag. Na controle worden van hieruit de orders vrij gegeven voor het warehouse en worden de (externe) vervoerders geïnformeerd.

De hierboven geschetste operatie diende in een minimaal aantal dagen te worden overgenomen van de vertrekkende manager. Om daarnaast in een sterk groeiende economie en zeer krappe arbeidsmarkt de verwachte drukte riching te feestdagen goed te managen. En daarbij tevens ook de jaarlijkse gesprekken met de transporteurs te voeren.

De behoefte van de klant lag in het het overnemen van de dagelijkse leiding, het werven van een nieuwe manager en teamleider en daarna deze personen inwerken en de operatie aan hen overdragen. Tevens wilde de klant bestaande processen en werkwijzes verder verbeterd zien.

Aanpak en Gedaan

Door het aangaan van gesprekken met de teamleiders van het WH en het Bedrijfsbureau Logistiek en de medewerkers heb ik een goed beeld kunnen vormen van de bestaande situatie om van daaruit te starten met opbouwen.

Tevens zijn de vervoerders uitgenodigd voor contractbesprekingen en het opstellen van een plan van aanpak voor het garanderen van voldoende capaciteit richting de feestdagen.

Een thema dat al snel in het oog sprong was het hoge ziekeverzuim. Ook kwam er weinig initiatief van de medewerkers, door een zeer afwachtende houding van de mensen. Mogelijk veroorzaakt door de managementstijl van de vorige manager(s). Voor het doorvoeren van veranderingen of processen te verbeteren moest eerst het vertrouwen binnen het team weer hersteld worden.

Door zaken te gaan delegeren zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun taken. Hierdoor werden al snel positieve veranderingen ingezet, groeide het vertrouwen onder het personeel, in zichzelf en in mij, en liep het ziekteverzuim gestaag terug.

Vanaf november is er een teamleider a.i. voor het bedrijfsbureau aangesteld om een goede aansturing van dit team te kunnen borgen. De rust bewaren in operationeel zeer drukke periodes is van cruciaal belang. Indien mogelijk schakelen kiezen we dan graag voor een UC partner. We werken volgens dezelfde basis waarden en visie en kennen elkaar goed. Daarmee wordt onze klant optimaal ontzorgt. Ook binnen deze opdracht was dit haalbaar en hebben we de opdracht samen kunnen aanpakken.

Wat is er gedaan om de doelstelling te verwezenlijken?

De extra touch zit hem vooral in de kracht van het UC Group netwerk. Het snel bij kunnen schakelen van collega’s op een opdracht en kunnen raadplegen van UC partners voor specifieke kennis en kunde maat ons zeer succesvol in het ontzorgen van de klant.

Daarnaast is het geheim van de gekozen aanpak besloten in het neerleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegheden bij de medewerkers. Ze te vertrouwen in hun vakmanschap en aanpak. Dit ondersteunt met duidelijke afspraken en een heldere richting maakt dat mensen kunnen floreren !

De UC professional valt op doordat er op een persoonlijke wijze mensen verantwoordeijk houdt voor hun werkzaamheden en hen daarbij ondersteunt waar nodig is. Zonder problemen zijn wij de voor ons belangrijkste periode van het jaar soepel doorgekomen. Met de UC professional is het fijn om samen mee te werken en ontzorgt waar dat nodig is.

Remi den Broeder, Divisie Operations Manager AWare.