Zoek binnen de UC Group website

KLANT UITDAGING

Hanzestrohm (voorheen Hemmink Groep) is een groep van ondernemingen die vanuit een technisch merkenportfolio specialistische producten en diensten aanbiedt. De Hanzestrohm-ondernemingen beschikken over diepgaande know how op het gebied van building solutions, industrial solutions en infra solutions. Dit familiebedrijf is stevig geworteld in de Zwolse regio. Hanzestrohm heeft een heldere visie en geeft met een passende strategie handen en voeten aan haar lange termijn doelstellingen. Hanzestrohm heeft veel aandacht voor haar medewerkers en hecht sterk aan groei van individu en teams.

Door autonome groei en acquisities was de logistiek van Hanzestrohm uit haar jas gegroeid. Nieuwbouw en integratie moesten de nodige vereenvoudiging in processen en investeringen in efficiëntieverbeteringen mogelijk maken.

Hanzestrohm heeft door acquisities drie separate logistieke sites, die vrijwel volledig zelfstandig functioneren. Bovendien zijn de klantenportfolio’s deels overlappend. De logistieke thuishaven van Hanzestrohm in Zwolle is daarnaast ‘organisch’ gegroeid en daarmee niet het meest efficiënte distributiecentrum.

Hanzestrohm zoekt een efficiëntieverbetering van haar logistiek door integratie van de logistiek van haar werkmaatschappijen, inclusief de logistieke backoffice-activiteiten. Integratie geeft bovendien het volume om te investeren in -onder andere- mechanisatie van de logistieke stromen.

KLANTBEHOEFTE

Het management van Hanzestrohm heeft een sterke overtuiging dat er focus moet zijn op haar kernactiviteiten. Als er zich vraagstukken aandienen waarvan de organisatie beoordeelt dat ze de kennis en competenties niet in huis heeft, wordt hiervoor een specialist ingeschakeld. De bouw van een nieuw distributiecentrum is een dergelijk vraagstuk. Hanzestrohm zocht hulp en advies bij het ontwerp en de inrichting van het nieuwe distributiecentrum met bijbehorende processen en middelen. Doel is om hier een efficiënte operatie in te richten waar het ook prettig werken is voor de logistieke medewerkers. Het project moet binnen de tijd en binnen budget worden uitgevoerd.

DREAMTEAM

UC Group heeft een team bestaande uit een programmamanager, logistieke proces engineers en een adviseur voor de borging geleverd. Samen met de professionals van Hanzestrohm heeft dit team de fysieke en logistieke processen gestalte gegeven.

Met een gedegen projectopzet volgens het UC Group IPORS-principe -Invent, Plan, Organize, Realize en Secure- is het programma vormgegeven. Doel van de inzet van de programmamanager is het ontzorgen van de operationele Hanzestrohm organisatie. Nieuwbouw en transitie gaan niet ten koste van de continuïteit en reputatie van Hanzestrohm. Stakeholder management en project controlling krijgt de aandacht die het verdient.

UC Group heeft een helder plan gemaakt met inachtneming van de randvoorwaarden van de opdrachtgever. In goede harmonie met de betrokken professionals van Hanzestrohm heeft ze alle noodzakelijke stappen kunnen zetten om het programma succesvol te draaien. Door de solide aanpak en de inhoudelijke kennis van UC Group heeft de Hanzestrohm organisatie vertrouwen in de aanpak gehad en is er tijdens de uitvoering van het programma veel rust in de operationele organisatie geweest.

ONZE OPLOSSING

Hanzestrohm heeft gekozen voor een warehouse waarbij vier plateauliften (van Kardex) een belangrijke rol spelen. Deze mechanisatieoplossing staat in het hart van het distributiecentrum, aangevuld met een put to light systeem.

Het systeem maakt het mogelijk om grote hoeveelheden te picken orderregels te verwerken. Voor de goederen met meer volume is gekozen voor opslag in palletstellingen, kleinvakstellingen, bolstapeling en langgoedstellingen. Voor ieder type opslag is een separate pickzone gemaakt. De zendingen worden samengebracht in een consolidatie-area. De specifieke kennis van Hanzestrohm gecombineerd met de logistieke kennis en ervaring van UC Group heeft bewezen tot praktische oplossingen te leiden.

DIENSTEN

UC Group heeft een team bestaande uit een programmamanager, logistieke proces engineers en een adviseur voor de borging geleverd. Samen met de professionals van Hanzestrohm heeft dit team de fysieke inrichting en logistieke processen gestalte gegeven.

Met een gedegen projectopzet volgens het UC Group IPORS-principe -Invent, Plan, Organize, Realize en Secure- is het programma vormgegeven. Doel van de inzet van de programmamanager is het ontzorgen van de operationele Hanzestrohm organisatie. Nieuwbouw en transitie gaan niet ten koste van de continuïteit en reputatie van Hanzestrohm. Stakeholder management en project controlling krijgt de aandacht die het verdient.

UC Group heeft een helder plan gemaakt met inachtneming van de randvoorwaarden van de opdrachtgever. In goede harmonie met de betrokken professionals van Hanzestrohm heeft ze alle noodzakelijke stappen kunnen zetten om het programma succesvol te draaien. Door de solide aanpak en de inhoudelijke kennis van UC Group heeft de Hanzestrohm organisatie vertrouwen in de aanpak gehad en is er tijdens de uitvoering van het programma veel rust in de operationele organisatie geweest.

RESULTAAT

Na afronding van het programma nieuwbouw en transitie zijn de volgende resultaten behaald:

  • Programma bijtijds afgerond
  • Programma binnen budget gebleven
  • Operationele organisatie is zonder verstoring blijven draaien
  • Geen uitval van medewerkers van de operationele organisatie
  • Efficiëntieverbetering warehouse van 10% +
  • Voorraadbetrouwbaarheid met 10% + verbeterd

De samenwerking met de UC Groep was zeer prettig. Met behulp van hun deskundigheid en pragmatische aanpak hebben wij probleemloos onze logistieke activiteiten kunnen verplaatsen naar het nieuwe distributiecentrum.

John Pannen Directeur Financiën en Organisatie Hanzestrohm BV