Zoek binnen de UC Group website

ONZE OPLOSSINGEN

Om Service Best te ondersteunen bij het behalen van haar doelstellingen is gekozen voor de inzet van een logistieke interim manager met adviesvaardigheden. De aanpak die samen met Service Best door de interim manager werd gekozen laat zich het best vertalen in een aanpak op korte termijn met direct resultaat die rekening houdt met de lange termijn behoeften van Service Best. Daarbij kende de inzet vier resultaat gebieden:

  1. Advies en coaching leidinggevenden – De directie van Service Best is voorzien en meegenomen in de noodzakelijke veranderingen op korte termijn en ten aanzien van de strategische agenda. Op basis van de strategie van Service Best is het 1ste lijnsleidinggevend personeel op hun beurt ge-coached in hun persoonlijke ontwikkeling aansluitend op die strategische behoefte;
  2. Stabiliteit in de operatie – Door de tijdelijke capaciteit in te richten boven de norm capaciteit kon op korte termijn voldoende rust worden gerealiseerd. Dit gecombineerd met herijking van de organisatie door aanpassing en formalisatie van een de organisatie structuur om heldere verantwoordelijkheden, rollen en taken te verkrijgen. Per zone in het warehouse zijn slechts 2 a 3 hele afgebakende taken per voorman vastgelegd;
  3. Opzetten heldere stuurinformatie – Opleveren van een rapportage die visueel werd gemaakt op grote schermen op de vloer. Deze rapportage gaf per dag (verleden, heden, toekomst), per flow en per “latest departure time” aan hoeveel picks er in welke zone gedaan moesten worden.
  4. Invoeren operationele afstemming – Een dagelijks platform waarbij, op een eenduidige manier, de relevante interne stakeholders werden betrokken, geïnformeerd en geactiveerd.

KLANT UITDAGING

Service Best International, groothandel en marktleider in auto- en fiets accessoires, heeft het laatste decennium een flinke groei doorgemaakt. Deze aanhoudende groei en de wens om verder te professionaliseren was een van de redenen om te migreren naar een nieuw WMS. Deze migratie in combinatie met een ongelukkige samenloop van omstandigheden veroorzaakte een additionele druk op de operationele organisatie. Daarom werd directe Management Ondersteuning vlak voor de kerst periode bij UC Group aangevraagd. Belangrijkste doelstellingen: op zeer korte termijn de warehouse performance terugbrengen naar het normale service niveau van Service Best, terwijl twee tijdelijk weggevallen management functies moesten worden waargenomen

RESULTAAT

  • De warehouse performance was binnen 3 weken, inclusief de drukke kerst- en nieuwjaar periode, met bijna 20% gestegen, naar een niveau boven de 95% On Time In Full (OTIF);
  • Vertaling van de lange termijn strategische plannen naar concrete operationele veranderingen die noodzakelijk zijn om op de lange termijn succesvol te zijn;
  • Versterking eigenaarschap op de werkvloer door de introductie van het systeem van meewerkend voormanschap met zone verantwoordelijkheden;
  • Duidelijkheid binnen de organisatie over voor welke vragen en taken je bij wie terecht kunt en daardoor versteviging van de focus bij de voormannen;
  • Real-time inzicht binnen het warehouse en de kantoren ten aanzien van de orderstatus ten opzichte van de “latest departure times”;

 

UC Group is in staat gebleken om een ervaren professional met specifieke warehouse kennis bij ons in te zetten die ons mee heeft kunnen nemen in de operationele en organisatorische veranderingen die noodzakelijk zijn om op de lange termijn succesvol te zijn. Dit zonder korte termijn stabilisatie uit het oog te verliezen.

Eric Husen, Managing Director, Service Best