Zoek binnen de UC Group website

ONZE OPLOSSING

UC Group is gevraagd om de inrichting van de huidige supply chain te analyseren en verbeterslagen uit te werken ter ondersteuning van de routekaart.

Om te komen tot een eenduidige logistieke strategie en een gefundeerde routekaart om invulling te geven aan de gekozen strategie is een heldere aanpak gehanteerd:

1. Huidige situatie in kaart brengen

2. Scenario analyse

3. Bepalen logistieke strategie

4. Masterplan – transitieplan

 

Om de eerste fase vorm te geven is er op basis van beschikbare data een Center of Gravity bepaald en heeft UC Group een foto gemaakt van de huidige kosten en bijbehorende processen. Tijdens de tweede en derde fase zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en heeft Plieger op basis van o.a. het UC Activity Based Costing model , per scenario personeelskosten uitgewerkt. De gesimuleerde toekomstige transportkosten, gebouwkosten en locatie analyses een keuze gemaakt voor het scenario met een centraal magazijn. Hierbij zijn twee mogelijke scenario’s verder uitgewerkt:
1. Nieuwbouw op een centrale locatie

2. Re-design centraal magazijn Zaltbommel
Om de verdere realisatie van de strategie mogelijk te maken is in het transitieplan gekozen om vanuit de huidige supply chain in stappen naar het eindadvies toe te werken en de functie van de distributiecentra eerst te wijzigen en geleidelijk af te schakelen.

KLANT UITDAGING

Ambitieuze groeidoelstellingen vragen om herijking van de logistieke strategie. Plieger, landelijke groothandel in sanitair, verwarming, elektra en installatiemateriaal heeft behoefte aan een degelijke vertaling van de bedrijfsstrategie naar een logistieke strategie die de realisatie van de strategie ondersteunt. Daarbij leeft het gevoel dat er nog ruimte in de supply chain zit voor verbeteringen.

RESULTAAT

  • Inzicht in de huidige logistieke basis
  • Competitieve logistieke strategie met een gedegen transitieplan
  • Helder inzicht in investeringskosten en de jaarlijkse besparing – 23% per jaar – van de uitrol van de nieuwe strategie
  • Vlekkenplan voor nieuw DC/Re-design DC Zaltbommel ontwikkel

DIENSTEN

  • Logistieke engineering
  • Data analyse, Centre of Gravity en advies
  • Scenario bepaling en kosten simulatie
  • UC Acivity Based Costing model, vlekkenplan en routekaart
  • Faciliteren en workshops en stuurgroep meetings

 

Feitelijk, pragmatisch en met een brede logistieke onderlegging hebben we door UC Group nu een logistieke strategie die aansluit op de bedrijfsstrategie en waarvan de voordelen voor de toekomst inzichtelijk zijn

André Rozema