Zoek binnen de UC Group website

KLANTUITDAGING

Met de opening van een nieuwe site in Tilburg, 60.000m2 groot, op een zichtlocatie aan de A58, realiseert Rhenus belangrijke strategische stappen.

Door de opening van de nieuwe site wordt een nieuwe standaard gezet voor duurzame DC’s in Nederland. De uitstraling heeft een aanzuigende werking op gekwalificeerd personeel en de faciliteiten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Rhenus voor klanten. Voor groei van die laatste is in voldoende ruimte voorzien.

Rhenus wendde zich tot UC Group om ondersteuning te verlenen in de live-gang van het DC.

Doelstelling: een verhuizing zonder overlast voor bestaande klanten alsook support bij de installatie en opstart van Autostore incl. Lightgoods Conveyor System en migratie naar een nieuw WMS.

ONZE OPLOSSING

Vanuit een helder assessment van de situatie is bij aanvang gekeken naar de noodzakelijke structuur en aanpak om de opstart succesvol te laten verlopen.

Vanuit dat assessment is gekozen voor een aanpak waarbij het team van Rhenus tijdelijk is versterkt op die elementen waarvoor ze op dat moment geen capaciteit en kennis konden vrijmaken. Een programma manager met stevige verhuiservaring heeft de verschillende werkstromen geïntegreerd, een solide project -en overlegstructuur neergezet en alle belanghebbenden gedurende het project meegenomen en gemotiveerd richting het gezamenlijke doel.

Een van de elementen die cruciaal bleek bij deze opstart is de wijze waarop omgegaan is met de planning van te verwachten volumes en de daarbij behorende capaciteit van medewerkers. Om daar invulling aan te geven is een specifiek resource en S&OP model gebouwd voor Rhenus. Door het modelleren van diverse databestanden en de complexe relaties daartussen is gedurende het project een nauwkeurige inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit, kon deze capaciteit dagelijks worden bijgesteld en was het mogelijk snel verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

HET RESULTAAT

  • Resource en S&OP model. De toepassing van dit model leverde in het project al een besparing op van 60% op in te zetten verhuismedewerkers;
  • Introductie mechanisatie-oplossing realiseerde 10% resource reductie;
  • Continuïteit in dienstverlening naar klanten Rhenus.

“De inzet van het team van UC Group heeft een stevige bijdrage geleverd aan het succes van onze verhuizing, waardoor we direct na live-gang al de vruchten kunnen plukken van de beoogde optimalisaties en de continuïteit van de processen gewaarborgd bleef.”

Willem Boersbroek, Site Manager Rhenus Contract Logistics