Zoek binnen de UC Group website

Data in Omnichannel naar many-to-many

21 september 2018

Ook data in Omnichannel operatie naar many-to-many

Als supply chain professional vandaag de dag heb je het niet eenvoudig. Nu supply chains "omnichannels" zijn geworden en sterk eindklant gedreven, lijkt het wel of de gehele organisatie naar jou kijkt: Zijn de nieuwe producten al in het DC ingeslagen? Is de masterdata van deze nieuwe producten al ontvangen van de producent? Heeft de producent de rechtstreekse leveringen aan de eindklant al succesvol afgerond? De klant wil 100% leverbetrouwbaarheid en accurate informatie over de beschikbaarheid van producten. Ontvangt hij dat niet, dan is zijn volgende koop bij een concurrent. En jouw supply chain organisatie mag dat waarmaken!

Een van de belangrijkste uitdagingen die je daarbij als supply chain professional moet overwinnen is de betrouwbaarheid van data. Geen sinecure! Traditioneel zijn veel ketens nog opgedeeld in verschillende silo’s en deze silo’s zorgen ook voor beperkte beschikbaarheid van data. De data die de ketenpartners genereren is van belang voor een optimale executie. In de praktijk is het echter een uitdaging om alle informatie op het juiste moment, uniform en op de juiste plek in de keten beschikbaar te hebben.

The Chinese whisper game

De verschillende ketenpartners maken alle gebruik van een diversiteit aan systemen (ERP, APS, WMS, TMS, MIS, etc.), waardoor de integraliteit van informatie in de keten verder wordt bemoeilijkt. Als tussen deze systemen al informatie wordt gedeeld lijkt de wijze waarop dit traditioneel gebeurt nog het meest op het spel “The Chinese Whisper game” dat je vroeger vaak op kinderfeestjes speelde. De kinderen namen plaats in een kring. Het eerste kind in de kring gaf een boodschap door aan het volgende kind in de kring, die het weer doorgaf aan de daarop volgende totdat het laatste kind in de kring de boodschap had ontvangen en bleek een compleet andere boodschap te hebben ontvangen dan de originele boodschap.

Dat deze “loss of information” bij een kinderspel voorkomt, daar zal niemand wakker van liggen. In het geval van supply chains kosten deze hiaten in informatie geld, vertragen ze de doorstroming en reduceren ze service niveaus naar de eindklant. De meest gangbare wijze waarop momenteel de informatie wordt doorgegeven kent een 1-op-1 doorgifte net als bij het kinderspel. Aan de opvolgende partijen wordt nu nog vaak met fax – ja, het komt nog steeds voor -, Excel-files, e-mail en interfaces data gedeeld. Vaak ook wordt er besloten geen data te delen, vanwege de kosten voor het opzetten van dat delen, beschikbare capaciteit en de angst dat de andere ketenpartij met de informatie aan de haal gaat. Net als bij het kinderspel stroomt de data niet goed door de keten en is zeker niet op ieder punt in de keten waar die data nodig is beschikbaar.

De stap naar many-to-many communicatie

Dataverlies zou niet optreden als de ketenpartners data altijd rechtstreeks van de bron kunnen ontvangen. Ieder ketenpartner deelt met iedere andere ketenpartner die dat nodig heeft rechtstreeks data. Een “many-to-many” opzet. Praktisch gezien kan je dit inrichten door tussen alle partijen in de keten interfaces op te laten bouwen, daarmee exploderen echter implementatie- en transactie kosten van data. Tevens boet je daarmee ook behoorlijk in adaptiviteit in. Hoe kun je nog snel en flexibel nieuwe leveranciers ontsluiten als je voor iedere nieuwe leverancier een zwaar project op moet tuigen om de interfaces naar alle ketenpartners stevig te krijgen. Ik ben bang dat uw collega van de ICT afdeling deze wissel op zijn capaciteit niet wil trekken.

iShare als heilige graal?

Om de overstap te maken naar “many-to-many” communicatie brengt het afsprakenstelsel van iShare een goede oplossing. In opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelde iShare met meer dan twintig partijen uit de logistieke sector samen uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Aan de hand van het afsprakenstelsel van iShare kan iedereen in de sector op een veilige en betrouwbare manier data met elkaar delen. Een enorme prestatie van de markt en een schoolvoorbeeld van co-creatie. Met iShare heb je als supply chain professional samen met je ICT collega een tool in handen om binnen je Omnichannel keten 1 taal te spreken voor het delen van data. Daarbij maakt het gebruik van het iShare protocol het mogelijk om de originele eigenaren van data zelf te laten bepalen met wie ze welke data delen (autorisatie). Adoptie van deze technologie is laagdrempelig, relatief weinig complex en daarmee kosten efficiënt.

Praktische adoptie

“Many-to-many” communicatie met behulp van iShare biedt veel voordelen, tegelijkertijd is het voor de sector een dusdanig nieuw concept dat adoptie nog de nodige aandacht zal vragen. Deze aandacht wordt echter beloond met een competitieve en adaptieve omnichannel inrichting. Samen met iShare hebben we een aantal mogelijkheden voor supply chain professionals om de eerste stappen te zetten:

  • 11 oktober iShare tech-celerator event waar we samen met u een business case kunnen uitwerken
  • 7 & 8 november, ICT & logistiek waar we u graag van praktische informatie voorzien
  • Met UC Group een businesscase voor uw vraagstelling uitwerken en de voordelen inzichtelijk maken. Voldoet de casus aan de juiste voorwaarden dan kan de Topsector deze mogelijk financieel ondersteunen. Lees meer over Ishare.

Kijkt de organisatie bij de volgende vraag weer naar jou als professional dan kun je na adoptie terugkijken en het gesprek aangaan.


https://www.ucgroup.nl/data-omnichannel-naar-many-many/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link