Zoek binnen de UC Group website

De nieuwe Europese sustainability rapportage richtlijn komt eraan. Dit moet je erover weten!

19 januari 2022

Vanaf volgend jaar, dus in 2023, worden grote bedrijven verplicht een sustainability rapportage op te leveren. Op basis van strikte meetmethoden en rekenregels moeten ze ieder jaar opnieuw laten zien wat hun impact is op het milieu - met accountantsverklaring! – én aantonen hoe ze die impact gaan verlagen. Over de nieuwe regels zijn veel vragen en misverstanden. De sustainability experts van UC Group zetten ze voor je op een rij.

Over welke aankondiging met betrekking tot sustainability
rapportages gaat het precies?

Het gaat om de zogenaamde Corporate Sustainability Report Directive (CSRD) die in april 2021 is aangenomen door de EU-commissie en die ook van toepassing is voor bedrijven in Nederland. In de wet is vastgelegd dat grote bedrijven, met ingang van 2023, jaarlijks moeten rapporteren wat hun impact op het milieu is.  Ze moeten onder andere gaan aangeven hoeveel CO2-uitstoot ze hebben veroorzaakt, hoe ze met verpakkingen en afval omgaan, hoe ze hun gebouwen verwarmen, waar ze hun koelwater vandaan halen en lozen, hoe circulair hun producten zijn maar ook de omgang met medewerkers.

Het gaat kortom om een breed scala aan duurzaamheidsaspecten die heel specifiek zijn omschreven en waarvoor eenduidige meetmethoden en rekenregels gaan gelden. De overheid gaat zelfs om een accountantsverklaring vragen om er, net als bij je jaarrekening, zeker van te zijn dat bedrijven de juiste cijfers aanleveren.

Op welke bedrijven is de richtlijn van toepassing?

De rapportageverplichting geldt in principe alleen voor grote bedrijven* maar kleinere bedrijven zullen er zeker ook mee te maken krijgen. Stel je bent een logistieke dienstverlener en je levert transportdiensten aan een grote verlader, dan zal deze verlader van jou willen weten hoeveel CO2-uitstoot je als gevolg van deze diensten hebt veroorzaakt. Je zult nauwkeurig moeten bijhouden welke transportmiddelen voor deze verlader zijn ingezet en welk deel van de uitstoot door zijn orders werden veroorzaakt.

Met een globale schatting kom je niet weg.
Omdat de verwachting is dat er in de toekomst een CO2 belasting gaat komen, zal de verlader zijn ketenpartners vragen de uitstoot zo laag mogelijk te houden. Dit is ook precies wat de EU beoogt met deze richtlijn.

*Grote bedrijven
Een bedrijf is verplicht te rapporteren als het aan minimaal twee van de volgende criteria voldoet:
1. Meer dan 250 mensen in dienst;
2. Jaaromzet hoger dan 40 mln euro;
3. Meer dan 20 mln euro aan assets.

Hoe moet zo’n verbeterplan eruit zien?

In het klimaatakkoord van Parijs heeft de EU zich ten doel gesteld dat in 2030 de CO2-uitstoot met 55% moet zijn gereduceerd (ten opzichte van 1990). Het verbeterplan, als verplicht onderdeel van de CSRD-rapportage, is dan ook bedoeld om ketenpartners in een supply chain te stimuleren hier hun bijdrage aan te leveren. Het is dus geen vrijblijvend verzoek.

Al in 2023 zullen bedrijven een nulmeting moeten doen – conform een nog nader te bepalen meetmethode en gevalideerd door een accountant. Op basis van een gedegen plan waarin relevante kengetallen benoemd worden hoe het bedrijf sustainability verbeteringen denkt te realiseren, uiteraard weer onderbouwd met cijfers. Dat plan moet onderdeel worden van het jaarverslag.

Wat zijn mogelijke voorbeelden van een verbeterplan?

In ieder bedrijf is er een scala aan maatregelen te bedenken die tot een verlaging van de milieu-impact kunnen leiden. Een voor de hand liggende maatregel is het overstappen op een schonere transportvloot en/of schone brandstof. Je kunt een trainingsprogramma’s voor chauffeurs ontwikkelen waarin je ze eco-vriendelijk leert rijden.

Als UC Group hebben wij projecten begeleid gericht op verpakkingsreductie. Dit leidde tot minder afval en zorgde voor een efficiëntere beladingsgraad van pallets en vrachtwagens. Ook op het gebied van multimodaal transport hebben wij veel ervaring om de CO2-footprint te verlagen. De kunst is om die verbeteringen te kiezen die het meeste effect sorteren op duurzaamheid en die tegelijkertijd bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Wat gebeurt er als je niet aan de eisen voldoet?

Deze vraag kunnen wij op twee manieren beantwoorden. Als je verzuimt te rapporteren of als de rapportages niet kloppen, kan het jaarverslag niet goedgekeurd worden. Onjuiste rapportages kunnen makkelijk ontstaan omdat wij nu al zien dat bedrijven met niet-gevalideerde tools- en rekenregels werken.

Als je niet aan de eisen voldoet ben je niet in staat om over sustainability verantwoording af te leggen aan je klanten waar je concurrentiepositie stevig onder kan leiden. Klanten zullen hard bij je weglopen als ze door jouw lankmoedige houding meer CO2 belasting moeten gaan betalen.

Wat zijn jullie belangrijkste tips aan bedrijven?

Ons advies is om direct te beginnen met de voorbereidingen. Voor je het weet is het 2023 en dan moet je een heleboel zaken goed hebben geregeld. Bedenk in welke rol je zit als bedrijf en welke informatie je straks moet kunnen aanleveren, bij de overheid, je klanten of overige ketenpartners.

Dit klinkt misschien wat dreigend allemaal maar bedenk dat er een heel positieve kant zit aan deze richtlijn. CO2-uitstoot reduceren betekent in 9 van de 10 keer ook kosten besparen. Het doorvoeren van een verbeterplan is geen straf maar een ‘feestje’ waarmee je je winstmarge en je concurrentiekracht kunt vergroten. Daar wil je toch zo snel mogelijk mee beginnen?!

 

 

Benieuwd naar meer informatie omtrent de nieuwe sustainability richtlijn? Laat je gegevens dan hier achter. Of neem direct contact met ons op via info@ucgroup.nl


https://www.ucgroup.nl/de-nieuwe-europese-sustainability-rapportage-richtlijn-komt-eraan-dit-moet-je-erover-weten/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link