home > diensten & oplossingen > veranderkundige diagnose

Veranderkundige diagnose

Onze veranderkundige diagnose pas je toe om te bepalen wat je wil veranderen en hoe je dit wilt aanpakken binnen je bedrijf!

Locatie
Op locatie van je bedrijf
Duur
1 dag

Waarom diagnosticeren?

Onze veranderkundige diagnose pas je toe om te bepalen wat je wil veranderen en hoe je dit wilt aanpakken binnen je bedrijf!

De diagnose wordt grotendeels op de locatie van je organisatie uitgevoerd. UC Group verzamelt vooraf zo veel mogelijk informatie die betrekking heeft op het verandervraagstuk.

Hoe werkt het?

Op locatie voeren we verschillende interviews met je medewerkers binnen alle lagen van de organisatie. Afhankelijk van de grote en complexiteit van de verandering bepalen we hoeveel interviews we voeren!

UC bekijkt je vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en door verschillende brillen. Door een uitgebreide diagnose uit te voeren willen we er voor zorgen dat we advies geven wat bij je organisatie en vraagstuk past.

Wat is het resultaat?

Na afloop van de diagnose wordt mondeling een advies uitgebracht met onze bevindingen. Je kunt dus direct al aan de slag! Uiteindelijk ontvang je van UC een uitgebreide uitwerking van het advies.

Een aantal directe voordelen van de diagnose:

  • Door de interviews zal tijdens de diagnose al veranderingen in gang gezet worden bij je medewerkers
  • UC gebruikt verschillende wetenschappelijk onderbouwde diagnosemodellen
  • UC levert een concreet advies inclusief interventieplan en veranderaanpak

 

Aanmelden voor de diagnose!

Meer weten?


Harry Jonker

Harry Jonker

Lean Six Sigma Black Belt | Team- en organisatieontwikkeling

Leer mij kennen

Gerelateerde diensten & oplossingen


Quality as a Service

Moet u, wilt u of heeft u een kwaliteitssysteem als ISO of NEN? Dan is de kans groot dat u dit beschouwt als veel werk en kosten. "Quality as a Service" biedt een oplossing voor de invoering of verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem op een manier die uw bedrijf daadwerkelijk geld oplevert.
Meer informatie

Intervisie start-up

Leer optimaal van jezelf en van elkaar door intervisie met impact!

Meer informatie

Discovery Phase

Snel ontdekken wat stakeholders vinden van je nieuwe project of product voordat je (te veel) geld investeert!
Meer informatie

Lean Workout voor LSP

Leer samen met je medewerkers op een snelle manier waar de verbeterpunten zitten in uw processen. Meer kwaliteit voor minder kosten!


Meer informatie

Workshop verbeter KATA

Medewerkers willen zelf actief betrokken zijn bij verandering. Neem je medewerkers mee in beweging en verandering! Met de “Verbeter- en Coachingskata” leer je beweging in je organisatie te realiseren. De verandering verloopt niet volgens een vooraf strak geplande route, maar via een ontdekkingstocht waar je een verrassende leerervaring zal ondergaan.
Meer informatie

Persoonlijk leiderschap programma

Leer te reflecteren en invloed uit te oefenen op je persoonlijke leiderschap in dit 7-daagse programma!
Meer informatie

Coaching-on-the-Job

Individuele coaching voor projectleiders/managers en deelnemers!

Meer informatie

Operations Maturity Assessment

Een Operations Maturity Assessment is een uitgebreide scan van je operationele afdelingen binnen je bedrijf. UC Group scant de organisatie op volwassenheid binnen een tiental onderwerpen.
Meer informatie

Lean Green belt training

Lean Six Sigma is wereldwijd de meest toegepaste verbetermethode. Met behulp van LSS worden indrukwekkende resultaten geboekt op gebied van kwaliteit, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid en daarmee op klant-loyaliteit. UC biedt Green belt trainingen.
Meer informatie

Lean game

Met deze Lean Game leggen wij samen met je medewerkers op een speelse manier het fundament voor cultuurverandering en proces optimalisatie.
Meer informatie