Zoek binnen de UC Group website

Digitalisering van de Supply Chain schrijdt voort.

25 maart 2020

Vanuit de Topsector Logistiek is de digitalisering een van de speerpunten. “Delen is het nieuwe hebben”, wordt vaak gekscherend geroepen. Specifiek binnen de sector verscheen het artikel “Data delen, het nieuwe logistieke goud”. In Logistiek.nl

In de logistiek onderkennen we dat delen van data het logistieke proces kan versnellen. Denk daarbij aan opdrachtverstrekking, statusinformatie of track&trace. Daarmee kunnen we handelingen beperken, wachttijden vermijden en kan verwachting gemanaged worden. Partijen die intensief met elkaar samenwerken hebben vaak EDI-oplossingen om de uitwisseling van data robuust en efficiënt te laten zijn. Deze bedrijven hebben voor elke verbinding een maatwerkoplossing waarbij ze zeker stellen dat de partij waarmee zij verbinden, bekend is, herkend wordt en gegevens mag sturen of ontvangen. Kort gezegd gaat het om de Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA). Op het moment dat data gedeeld moet worden met nieuwe partijen dient nieuw maatwerk zich weer aan en herhaalt zich het IAA-proces. Intensieve trajecten zoals hierboven beschreven lonen als het aantal partijen dat betrokken is, gering is en de uitwisseling per partij intensief.

Eerder succesvol data met elkaar delen via iSHARE
In de praktijk blijkt echter dat meer partijen in de keten met dezelfde data werken, maar deze, zoals een keten doet vermoeden, volgtijdelijk en later dan wenselijk deze data beschikbaar krijgen. Dat kan leiden tot problemen. Een voorbeeld: op het moment dat een retailer verkoopacties houdt en zijn distributeur wordt (te) laat in het traject geconfronteerd met vertragingen, kan dat leiden tot vervelende claims aan het adres van de distributeur. Eerder in de keten data delen over vertragingen geeft de distributeur mogelijkheden alternatieven te zoeken.
De oplossing die iSHARE biedt, is dat zij het IAA-proces gestandaardiseerd heeft en het op die manier laagdrempeliger heeft kunnen maken, waardoor er met meer partijen data kan worden gedeeld. Ook wanneer dit incidenteel is en ook wanneer partijen vroeg in de keten zitten.

iSHARE is een afsprakenstelsel dat niet per wet wordt verplicht, het succes volgt uit de partijen die vrijwillig hierin meedoen. Het omarmen van zo’n stelsel ontwikkelt zich niet anders dan elke andere innovatie zoals Everett Rogers in 1962 beschreef in zijn boek “Diffusion of Innovations”. De “Early Adapters” en de “Early Majority” vormen de kritieke massa voor het succes. Hoe evident de winst met iSHARE ook lijkt, het staat of valt met de voortvarendheid en het enthousiasme dat de early adapters realiseren en genereren.

iDEAL als voorbeeld van iSHARE
De meerwaarde van iSHARE berustte aanvankelijk op een hypothese. iSHARE-ontwikkelaar Gijs Burgers trok in zijn iSHARE-publicatie uit 2016 de vergelijking met iDEAL. iDEAL is het afsprakenstelsel dat het mogelijk maakt dat klanten niet alleen bij hun eigen bank geld kunnen opnemen, maar ook bij concurrenten. Consumenten kunnen dankzij iDEAL hun online-aankopen via hun eigen bank betalen. Banken beseften dat geen van hen succesvol e-commerce kon faciliteren indien zij vasthielden aan hun eigen betalingsoplossing. “Met een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie kan de logistieke sector, net zoals de banken dat hebben gedaan met hun pinautomaten en iDEAL, beter functioneren en meer waarde leveren voor de (eind)klant.”(Burgers, 2016) De adoptie van iDEAL voltrok zich in relatief korte tijd doordat drie banken, die tezamen een meerderheid in het aantal transacties hadden, gezamenlijk het afsprakenstelsel verwezenlijkten.

Succesvolle pilots
Inmiddels zijn er diverse businesscases uitgewerkt en pilots gestart met iSHARE, zoals ‘iSHARE in de versketen’ door Hutchison Ports ECT Rotterdam, Portbase en een aantal groente- en fruitimporteurs waaronder Nature’s Pride en Total Produce. Goed voorbeeld doet volgen. Partijen die hier in de periferie zitten, zoals containertransporteurs, expediteurs en verladers hebben er baat bij om aan te sluiten. De netwerken groeien als olievlekken op het water!

Een vergelijkbare case is uitgewerkt met EDCO, een Global Tradepartner die aan distributieketens en retail levert. De meeste import komt van overzee, via barge en rail, naar hun warehouse. De pilots laten zien dat er twee tot drie dagen doorlooptijd kunnen worden gewonnen door het datadelen. Het ‘connecten’ met BTT (Binnenvaart Terminal Tilburg) is hopelijk het begin om iSHARE uit te rollen voor alle binnenvaartterminals.

Met API’s op uniforme wijze data communiceren
Om technisch in staat te zijn de data te delen volgens de iSHARE-afspraken (IAA), implementeren de betrokken partijen binnen het iSHARE-stelsel zogenaamde Application Programming Interface(s) (API[s]). Daarmee kunnen ze op een uniforme wijze data vanuit hun eigen systemen communiceren met de andere partijen. De software is open source, men kan het zelf implementeren. Dit vereist natuurlijk wel enige kennis van coderen en het is aannemelijk dat niet iedereen deze kennis in huis heeft. Inmiddels hebben meerdere softwarebedrijven hun ERP-software of TMS/WMS met deze API uitgebreid, waardoor het voor de deelnemers eenvoudiger wordt.

Medio 2020 bereikt iSHARE het kantelpunt
De artikelen en berichten over de adoptie en implementatie van iSHARE volgen elkaar in rap tempo op. De kans is groot dat medio 2020 de innovatie iSHARE het belangrijke kantelpunt bereikt dankzij het aanhaken van een groot aantal bedrijven dat tot de ‘Early Majority’ gerekend mag worden.


https://www.ucgroup.nl/digitalisering-van-de-supply-chain-schrijdt-voort/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link