Continuous improvement

Continuous Improvement is een manier van denken, het is geen trucje. UC Group heeft meerdere professionals die continuous improvement dagelijks toepassen bij opdrachtgevers.

Engineering & consultancy

De reis die continuous improvement heet

Een continuous improvement programma wordt vaak met een reis vergeleken. Verandering komt in fasen. We starten bij het base-camp, en via tussenstops gaan we naar de top. Als continuous improvement consultant helpen we je strategie uit te zetten voor de toekomst!

In een wereld die steeds sneller verandert, waarin klanten hogere eisen stellen aan producten en diensten, wordt het steeds belangrijker om wendbaar te zijn. Continuous improvement zal centraal moeten staan en je medewerkers zullen goed op de hoogte moeten zijn van de wensen van de klant.

Doe het Operations Maturity Assessment om te bepalen of je operationele organisatie klaar is voor de veranderende markt waarin je acteert.

UC Group heeft jarenlange ervaring opgebouwd met procesverbetering en verandermanagement. We hebben talloze lean en six sigma projecten uitgevoerd. Met deze kennis en ervaring ondersteunen wij opdrachtgevers bij continuous improvement of operational excellence.

Lean Six Sigma kan je bijvoorbeeld helpen je proces te verbeteren en een cultuurverandering van continuous improvement te initiëren in je organisatie. UC Group telt meerdere Lean adviseurs die Black Belt gecertificeerd zijn.

Door middel van continuous improvement of operational excellence kunnen productiviteit en klanttevredenheid verhoogt worden. Van de andere kant kunnen het benodigde vloeroppervlak, de doorlooptijd en zelfs het ziekteverzuim gereduceerd worden.

Een continuous improvement consultant bij UC heeft de kennis en praktijkervaring om je te faciliteren bij het leggen van een stevige basis onder langdurige verbeterprogramma’s.

Realisatie

Betrokkenheid vereist

Betrek je medewerkers bij de realisatie van continuous improvement plannen! Draagvlak is het startpunt van succesvolle verandering. UC helpt opdrachtgevers bij de implementatie van veranderingen door projectmanagement vanuit Lean & Six Sigma methodieken.

Om verbetering te realiseren zet UC Group verschillende tools in bij opdrachtgevers. Je kunt bijvoorbeeld op een speelse manier kennis maken met Lean door onze Lean Game te doen met je medewerkers. Medewerkers van bijvoorbeeld de afdelingen inkoop, productie, logistiek en finance leren met elkaar een optimaal proces vorm te geven.

Als je snel en direct aan de slag wilt met procesverbetering op de vloer kan je denken aan onze Lean Workout, een verbetersessie met je medewerkers. Deze sessie wordt begeleid door een van onze Lean Six Sigma Black Belts.

Interim

Welke tools zet je in?

Continuous improvement beklijft als je er dagelijks mee bezig bent. Je medewerkers moeten gemotiveerd zijn om continue te blijven verbeteren. UC Group heeft verschillende tools beschikbaar om veranderingen te borgen. Denk aan Lean Green Belt trainingen of een KATA workshop.

Denk aan Lean Green Belt trainingen voor je medewerkers, zodat ze zelf de veranderingen in je organisatie kunnen initiëren en doorvoeren!

Zoekt je management een tool om verandering beter te laten beklijven? Denk dan eens aan onze KATA workshop. KATA is een verandermethodiek waarin beweging van je medewerkers centraal staat. Tegelijkertijd word je in deze KATA workshop als verandermanager op een gezonde manier uitgedaagd!

informatie opvragen

Gerelateerde expertises


Productie

Aansluiting van je productieprocessen op de uitdagingen in de markt en de bedrijfsstrategie zijn fundamenteel om duurzaam succes te bereiken.

Lees meer

Distributie

Hoe richt je je distributienetwerk in om invulling te geven aan de veranderende klantvraag. De trend naar steeds kortere levertijden en hogere voorraadbeschikbaarheid vraagt een continue herijking van je distributie netwerk.

Lees meer

Sustainability

Duurzaam productief en effectief voor klanten; duurzaam voordelig en aantrekkelijk voor directe betrokkenen en de hele keten; en duurzaam beter voor het milieu.

Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling & organisatie

In de huidige economie, met zijn snelle (technologische) ontwikkelingen, is een adaptieve en lerende organisatie een must! De ontwikkeling van de organisatie vraagt daarom continu aandacht. UC Group heeft organisatie-ontwikkeling hoog op de agenda staan tijdens de projecten, en gelooft niet in one-size-fits-all.

Lees meer

Transport

De logistieke sector is onderhevig aan snelle veranderingen in de markt. Nieuwe concepten en technologieën doen razendsnel hun intrede. UC Group zit kort op de bal in de aansturing en inrichting van transport, opslag en distributie.

Lees meer

Warehousing

Het warehouse is een fundamenteel onderdeel in de supply chain operatie en in de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer

Lean & Six Sigma

Lean Six Sigma is wereldwijd de meest toegepaste verbetermethode. Met behulp van LSS worden indrukwekkende resultaten geboekt op het gebiedt van kwaliteit, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid en daarmee op klantloyaliteit en groei.

Lees meer

Logistieke engineering

Is logistiek niet je kernactiviteit? UC heeft veel ervaring met supply chain analyse en engineering. Zowel bij logistieke dienstverleners als bij retailers en productiebedrijven. Denk hierbij aan warehousing en distributie, productielogistiek en internationale logistiek.

Lees meer

ICT & Data

Wat moeten we zonder data? Of beter gezegd, wat moeten we met alle beschikbare data?! Business intelligence helpt ons data te filteren en op waarde te schatten. Data experts van UC Group laten BI werken binnen organisaties, we zorgen dat je de juiste inzichten krijgt.

“You can have data without information, but you cannot have information without data.”- Daniel Keys Moran

Lees meer

Planning & Forecasting

Forecasting en planning spelen een sleutelrol in het optimaliseren van de supply chain. Hoe beter de forecast, hoe nauwkeuriger je kunt plannen. Een betere planning levert niet alleen betere resultaten maar ook tevreden klanten!

Wij helpen je om vragen te beantwoorden zoals: wat gaat de markt doen en hoe speelt de organisatie in op deze vraag? Om succesvol te kunnen zijn moet de forecast en de planning van uw voorraad optimaal zijn afgestemd op vraag van de klant.

Lees meer