Persoonlijke ontwikkeling & organisatie

In de huidige economie, met zijn snelle (technologische) ontwikkelingen, is een adaptieve en lerende organisatie een must! De ontwikkeling van de organisatie vraagt daarom continu aandacht. UC Group heeft organisatie-ontwikkeling hoog op de agenda staan tijdens de projecten, en gelooft niet in one-size-fits-all.

Engineering & consultancy

De tijd dat er lange termijn plannen van 5 jaar en verder zinvol waren, ligt ver achter ons. De organisatie zich razendsnel kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. Dit vraagt een andere inrichting van de organisatie, een andere besturing, leiderschap en cultuur.

Ontwikkeling van kernwaarden, strategie en de beïnvloeding van culturele aspecten vraagt om een ander type leiderschap dan in de traditionele hiërarchische structuur gewoon was. Een nieuwe generatie werknemers heeft de arbeidsmarkt betreden en vraagt om een andere benadering dan voor de eeuwwisseling.

Bevlogenheid (een tegenhanger van burn-out), invulling geven aan de psychologische basisbehoeftes van de mens en de mogelijkheden bieden om te leren leren zijn belangrijker dan ooit.

UC Group heeft de juiste professionals in huis om hieraan invulling te geven. Als je dit vervolgens combineert met onze expertise in strategie ontwikkeling ontstaat de formule voor succesvolle organisatie ontwikkeling.

We bieden daarbij onze ondersteuning in strategie ontwikkeling en een veranderkundige diagnose, op basis waarvan gerichte interventies kunnen worden ingezet. Wij geloven niet in een “one-size-fits-all” aanpak, wel in een aanpak die specifiek gericht is op jouw vraag en situatie.

Realisatie

Het ontwerpen van een nieuwe strategie, organisatiemodel of het besluit om bedrijven te fuseren of juist te splitsen is wellicht niet eenvoudig, maar zeker niet het meest lastige deel van een veranderingsvraagstuk.

Hoe zorg je er voor dat het landt binnen de organisatie, hoe krijg je de medewerkers mee. Of liever nog: hoe zorgen we er voor dat medewerkers actief meedenken in de realisatie van een verandering.

De professionals van UC Group zijn bij uitstek toegerust met kennis, ervaring en een goed netwerk om deze realisatie ook werkelijk tot een goed einde te brengen. Wij hebben kennis van wetenschappelijk beproefde modellen en methodes. Onze kracht ligt in het feit dat wij zeer goed in staat zijn deze modellen en methodes te verbinden aan wat er in jouw organisatie nodig is.

Wij willen geen advies leveren, zonder het zelf te bewijzen dat dit ook werkelijk werkt.

We passen veelgebruikte methodes toe, zoals Six Sigma en DMAIC, maar hebben ook ons eigen programma-management instrument. Door de juiste aanpak van realisatie te kiezen, zijn we er van overtuigd dat de ideeën tot realiteit gemaakt worden.

Interim

In deze snel veranderende wereld werkt het niet meer dat, wanneer een verandering eenmaal heeft plaatsgevonden, er even niets meer hoeft te gebeuren. Veranderingen en ontwikkelingen staan niet meer op zich en staan zeker niet meer stil.

UC Group beschikt over de juiste professionals die jou, als manager of directeur, kunnen ondersteunen in de fase tijdens én na de realisatie. Door regelmatig met een senior partner van gedachten te wisselen, hou je de boel op scherp. Wat zijn de volgende stappen, zijn de ontwikkeling nog steeds actueel en hoe zorg je er voor dat jouw organisatie adaptief blijft. Executive coaching of een Boardroom advisor kan je helpen de juiste interventies te plegen op de plekken waar het nodig is.

Verder zorgen we er natuurlijk voor dat een project of traject keurig afgehecht wordt en overgedragen naar de juiste medewerkers in je bedrijf.

informatie opvragen

Gerelateerde expertises


Productie

Aansluiting van je productieprocessen op de uitdagingen in de markt en de bedrijfsstrategie zijn fundamenteel om duurzaam succes te bereiken.

Lees meer

Distributie

Hoe richt je je distributienetwerk in om invulling te geven aan de veranderende klantvraag. De trend naar steeds kortere levertijden en hogere voorraadbeschikbaarheid vraagt een continue herijking van je distributie netwerk.

Lees meer

Sustainability

Duurzaam productief en effectief voor klanten; duurzaam voordelig en aantrekkelijk voor directe betrokkenen en de hele keten; en duurzaam beter voor het milieu.

Lees meer

Logistieke engineering

Is logistiek niet je kernactiviteit? UC heeft veel ervaring met supply chain analyse en engineering. Zowel bij logistieke dienstverleners als bij retailers en productiebedrijven. Denk hierbij aan warehousing en distributie, productielogistiek en internationale logistiek.

Lees meer

Transport

De logistieke sector is onderhevig aan snelle veranderingen in de markt. Nieuwe concepten en technologieën doen razendsnel hun intrede. UC Group zit kort op de bal in de aansturing en inrichting van transport, opslag en distributie.

Lees meer

Warehousing

Het warehouse is een fundamenteel onderdeel in de supply chain operatie en in de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer

Lean & Six Sigma

Lean Six Sigma is wereldwijd de meest toegepaste verbetermethode. Met behulp van LSS worden indrukwekkende resultaten geboekt op het gebiedt van kwaliteit, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid en daarmee op klantloyaliteit en groei.

Lees meer

Continuous improvement

Continuous Improvement is een manier van denken, het is geen trucje. UC Group heeft meerdere professionals die continuous improvement dagelijks toepassen bij opdrachtgevers.

Lees meer

ICT & Data

Wat moeten we zonder data? Of beter gezegd, wat moeten we met alle beschikbare data?! Business intelligence helpt ons data te filteren en op waarde te schatten. Data experts van UC Group laten BI werken binnen organisaties, we zorgen dat je de juiste inzichten krijgt.

“You can have data without information, but you cannot have information without data.”- Daniel Keys Moran

Lees meer

Planning & Forecasting

Forecasting en planning spelen een sleutelrol in het optimaliseren van de supply chain. Hoe beter de forecast, hoe nauwkeuriger je kunt plannen. Een betere planning levert niet alleen betere resultaten maar ook tevreden klanten!

Wij helpen je om vragen te beantwoorden zoals: wat gaat de markt doen en hoe speelt de organisatie in op deze vraag? Om succesvol te kunnen zijn moet de forecast en de planning van uw voorraad optimaal zijn afgestemd op vraag van de klant.

Lees meer