Planning & Forecasting

Forecasting en planning spelen een sleutelrol in het optimaliseren van de supply chain. Hoe beter de forecast, hoe nauwkeuriger je kunt plannen. Een betere planning levert niet alleen betere resultaten maar ook tevreden klanten!

Wij helpen je om vragen te beantwoorden zoals: wat gaat de markt doen en hoe speelt de organisatie in op deze vraag? Om succesvol te kunnen zijn moet de forecast en de planning van uw voorraad optimaal zijn afgestemd op vraag van de klant.

Engineering & consultancy

Onze planning & forecasting specialisten optimaliseren de afstemming tussen inkoop, productie, sales, planning en transport. Dit doen wij uiteraard in goed overleg en samenwerking met onze klanten.

Samen geven we antwoord op vragen zoals:

  • Wat kun je een opdrachtgever beloven en wat niet?
  • Hoe verhoudt operational excellence zich ten opzichte van klanttevredenheid?
  • Kies je voor een supply of een demand driven supply chain?

Vanuit onze ervaring met forecasting en planning kunnen wij onze opdrachtgevers gericht ondersteunen om de processen zo optimaal mogelijk in te richten.

Wil je weten hoe volwassen je organisatie is op het gebied van planning en forecasting? Of heb je behoefte aan supply chain advies?

Denk dan eens na over onze S&OP audit of neem contact op!

Realisatie

Onze senior projectmanagers hebben ervaring met demand planning, supply planning en S&OP. Buiten de strategie op het gebied van forecasting en planning, helpen wij je ook om de gestelde planning waar te maken!

De voordelen van optimale forecasting en planning:

  • Reductie van kapitaalkosten;
  • Hogere omloopsnelheid van producten;
  • Vermindering van de benodigde opslagcapaciteit;
  • Vermindering van afval of ‘over datum zijn’, SMOG;
  • Betere beantwoording van de klantvraag;
  • Hogere klanttevredenheid: een verbeterd imago;
  • Betere financiële resultaten.

UC helpt opdrachtgevers zich de bovenstaande resultaten eigen te maken. We zijn inzetbaar bij praktische verbeterslagen zoals het optimaliseren van IT-systemen of het optimaliseren van de S&OP planning.

Wil je een nieuw product lanceren? Ook daarin kunnen wij ondersteuning bieden door een optimale inrichting van de supply chain.

Interim

Zijn planning en forecasting optimaal ingericht? Dan is procesborging het volgende vraagstuk. Met de inzet van training en coaching helpt UC opdrachtgevers om het benodigde draagvlak te creëren onder de medewerkers.

Wij bieden ondersteuning bij het opzetten van S&OP meetings of coachen planners bij de voorbereidingen. Het is ook mogelijk om planningsafdelingen aan te laten sturen door een UC professional. We hebben jarenlange ervaring met de aansturing van S&OP afdelingen en weten hoe de hazen lopen in dit vakgebied!

informatie opvragen

Gerelateerde expertises


Productie

Aansluiting van je productieprocessen op de uitdagingen in de markt en de bedrijfsstrategie zijn fundamenteel om duurzaam succes te bereiken.

Lees meer

Distributie

Hoe richt je je distributienetwerk in om invulling te geven aan de veranderende klantvraag. De trend naar steeds kortere levertijden en hogere voorraadbeschikbaarheid vraagt een continue herijking van je distributie netwerk.

Lees meer

Sustainability

Duurzaam productief en effectief voor klanten; duurzaam voordelig en aantrekkelijk voor directe betrokkenen en de hele keten; en duurzaam beter voor het milieu.

Lees meer

Logistieke engineering

Is logistiek niet je kernactiviteit? UC heeft veel ervaring met supply chain analyse en engineering. Zowel bij logistieke dienstverleners als bij retailers en productiebedrijven. Denk hierbij aan warehousing en distributie, productielogistiek en internationale logistiek.

Lees meer

ICT & Data

Wat moeten we zonder data? Of beter gezegd, wat moeten we met alle beschikbare data?! Business intelligence helpt ons data te filteren en op waarde te schatten. Data experts van UC Group laten BI werken binnen organisaties, we zorgen dat je de juiste inzichten krijgt.

“You can have data without information, but you cannot have information without data.”- Daniel Keys Moran

Lees meer

Warehousing

Het warehouse is een fundamenteel onderdeel in de supply chain operatie en in de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer

Lean & Six Sigma

Lean Six Sigma is wereldwijd de meest toegepaste verbetermethode. Met behulp van LSS worden indrukwekkende resultaten geboekt op het gebiedt van kwaliteit, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid en daarmee op klantloyaliteit en groei.

Lees meer

Continuous improvement

Continuous Improvement is een manier van denken, het is geen trucje. UC Group heeft meerdere professionals die continuous improvement dagelijks toepassen bij opdrachtgevers.

Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling & organisatie

In de huidige economie, met zijn snelle (technologische) ontwikkelingen, is een adaptieve en lerende organisatie een must! De ontwikkeling van de organisatie vraagt daarom continu aandacht. UC Group heeft organisatie-ontwikkeling hoog op de agenda staan tijdens de projecten, en gelooft niet in one-size-fits-all.

Lees meer

Transport

De logistieke sector is onderhevig aan snelle veranderingen in de markt. Nieuwe concepten en technologieën doen razendsnel hun intrede. UC Group zit kort op de bal in de aansturing en inrichting van transport, opslag en distributie.

Lees meer