Sales & Operations Planning

Sales & Operations planning (S&OP) is een verzameling van besluitvormingsprocessen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, om de financiële planning en de operationele planning te integreren, en om de strategische plannen te verbinden met de dagelijkse executie. 

Het doel is om toekomstige vraag, voorraad en de productiecapaciteit in lijn te brengen om een optimaal financieel resultaat te behalen (omzet, marge én kasstroom). In de meeste gevallen wordt dit gedaan in maandelijkse meetings waarin tussen 18 en 24 maanden vooruit wordt gekeken. 

Het is bovenal een proces waarbij je je gezond verstand moet gebruiken. 

Klinkt simpel, toch? 

Helaas pakt de praktijk vaak anders uit. Als er sprake is van een gedefinieerd S&OP proces, missen er vaak onderdelen, wordt alleen naar de korte termijn gekeken of wordt alleen maar op operationele problemen gefocust. 

En als de meetings al goed werken, worden genomen beslissingen vaak teruggedraaid door de leiding van het bedrijf of de echte beslissingen bij de koffieautomaat gemaakt. 

Herkenbaar? 

CONSULTANCY 

Onze methode is om eerst te bepalen hoe het S&OP proces ervoor staat. Dat doen we met behulp van een S&OP scan waarin alle facetten van het S&OP worden doorgelicht en “gescoord”. De scan wordt uitgevoerd door het houden van interviews en het bijwonen van de S&OP meetings. De scan wordt afgerond met een rapport waarin de conclusie wordt opgemaakt en een advies wordt gegeven hoe het proces (of onderdelen daaruit) verbeterd kunnen worden. 

Het rapport wordt gedeeld en besproken met het management team, zodat vanuit het advies een plan van aanpak kan worden opgesteld hoe dit advies in de praktijk te brengen. 

REALISATIE 

Vanuit het opgestelde plan van aanpak, helpen wij om uw bedrijfsprocessen te ontwerpen, te implementeren en uw team te begeleiden. 

Het allerbelangrijkste is dat UC het samen met u doet. 

Onze specialisten hebben ervaring met S&OP, demand planning, supply planning en voorraadbeheer. Onze ervaring komt niet alleen uit de boeken, maar is ook opgedaan in de praktijk. Buiten de strategie op het gebied van S&OP, demand & supply planning, helpen wij je ook om de gestelde planning waar te maken! 

Voordelen van optimale S&OP processen zijn (o.a.): 

  • Hogere klanttevredenheid: een verbeterd imago; 
  • Betere beantwoording van de klantvraag; 
  • Balans tussen vraag en aanbod: minder ad-hoc aansturing 
  • Anticiperen i.p.v. reageren; minder brandjes blussen 
  • Reductie van kapitaalkosten (o.a. voorraden) 
  • Betere financiële resultaten.

Bekijk ook onze S&OP flyer hier

Beluister ook onze webinars hier

Beluister ook onze podcast hier

informatie opvragen

Meer weten?


Philip van Lingen

Philip van Lingen

Senior Project and Supply Chain Manager

Leer mij kennen
Kurt Klomp

Kurt Klomp

Supply Chain Consultant

Leer mij kennen
Rogier Mol

Rogier Mol

Supply chain consultant

Leer mij kennen
Sander Demouge

Sander Demouge

Supply chain adviseur | Lean Six Sigma Black Belt

Leer mij kennen
Peter Bol

Peter Bol

Supply Chain adviseur

Leer mij kennen
Floor Jan Tiemersma

Floor Jan Tiemersma

Sr. Project Manager, Process en Supply Chain optimalisatie

Leer mij kennen
Yves Gortzak

Yves Gortzak

Senior Manager en Project Manager Customer Service

Leer mij kennen
Wouter Eijkelkamp

Wouter Eijkelkamp

Consultant Value chain maturity

Leer mij kennen

Gerelateerde expertises


Customer service

Customer Service speelt een centrale rol in de supply chain en is vaak de start van het logistieke proces. Goede Customer Service is proactief, attent en accuraat. Bij UC weten wij dat vanuit onze ervaring, zowel op strategisch, tactisch als operationeel vlak.

Lees meer

Warehousing

Het warehouse is een fundamenteel onderdeel in de supply chain operatie en in de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer

Distributie en stadslogistiek

Hoe richt je je distributie netwerk in om invulling te geven aan de veranderende klantvraag. De trend naar steeds kortere levertijden en hogere voorraadbeschikbaarheid in combinatie met de verdichting van steden en milieu eisen vragen een continue gerijking van je distributie netwerk en de stadslogistiek.

Lees meer

Logistieke engineering

Is logistiek niet je kernactiviteit? UC heeft veel ervaring met logistieke engineering en analyse. Op basis van uw bedrijfsstrategie maken wij de vertaling naar de inrichting van je warehouse of de gehele netwerkstructuur.

Lees meer

Transport

Transport in al zijn facetten is een wezenlijk onderdeel van de supply chain, alle modaliteiten zijn daarbij relevant; weg-, binnenvaart, zee en luchttransport. Op al deze domeinen en in hun integraliteit vinden snelle veranderingen plaats.

Lees meer

Supply Chain Management

Een succesvol supply chain management ( ook wel integraal ketenbeheer genoemd) is een principe dat door verbeterde processen en samenwerkingen met leveranciers en klanten betere functies van deelnemende bedrijven in de keten kunnen ontstaan.

Lees meer

Productie logistiek

Aansluiting van je productieprocessen op de uitdagingen in de markt en de bedrijfsstrategie zijn fundamenteel om duurzaam succes te bereiken.

Lees meer

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma (LSS) is wereldwijd de meest toegepaste verbetermethode. Met behulp van LSS worden indrukwekkende resultaten geboekt op het gebied van kwaliteit, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid en daarmee op klantloyaliteit en groei.

Lees meer

Supply chain IT services

Een hedendaagse supply chain is niet meer denkbaar zonder een stevige IT backbone. Zowel je juiste software alsook infrastructuur zijn ondersteunend aan de realisatie van je doelstellingen.

Lees meer