ICT & Data

Wat moeten we zonder data? Of beter gezegd, wat moeten we met alle beschikbare data?! Business intelligence helpt ons data te filteren en op waarde te schatten. Data experts van UC Group laten BI werken binnen organisaties, we zorgen dat je de juiste inzichten krijgt.

“You can have data without information, but you cannot have information without data.”- Daniel Keys Moran

Engineering & consultancy

Stuur- en kerngetallen zijn onmisbaar in complexe organisaties. Welke rapportagestructuur kies je als bedrijf? Je organisatiestrategie staat hierbij centraal, dat weten wij als geen ander. We geven organisaties advies over hun business intelligence structuur en uitvoering.

UC Group is als interim- en adviesbureau volledig onafhankelijk van systemen en niet gebonden aan bepaalde leveranciers. Daarom krijg je van ons altijd een eerlijk advies. Afhankelijk van de tool waarmee het dashboard wordt ontwikkeld koppelen we je aan een specialist die daar inhoudelijke kennis van heeft.

Wij combineren de waardevolle kennis van je medewerkers over de organisatie – en hun vak – met onze kennis van bedrijfsprocessen. We zijn gespecialiseerd in het vertalen van data naar informatie. En in de kunst van dashboard design en ontwikkeling. Samen met je medewerkers creëren we dashboards die de gebruikers in staat stellen om relevante informatie om te zetten in actie.

We helpen onze opdrachtgevers met de strategische keuze welk BI-systeem ze moeten kiezen voor hun business. UC Group heeft veel ervaring met pakketselectie trajecten en verzorgt dit voor opdrachtgevers.

Realisatie

Het BI dashboard design traject bij UC Group kent de volgende stappen:

  • Bepalen van de visie op en scope van de oplossing;
  • Bepalen van wensen en eisen (MoSCoW);
  • Bepalen van de roadmap richting het uiteindelijke dashboard design;
  • Cyclische prioritering van op te leveren (deel-)producten;
  • Cyclisch opleveren van (deel-)producten;
  • Demo aan de opdrachtgever;
  • Release oplossing en training (eind-)gebruikers.

Interim

Wij vinden een business intelligence traject succesvol als het een breed gedragen oplossing oplevert die in voldoende mate tot actie leidt én de besluitvorming versnelt.

Ook staat centraal dat het een toekomstbestendige oplossing moet zijn waarover onze opdrachtgever 100% tevreden is.

Wil je meer weten over business intelligence of dashboard design? Kom dan eens koffie drinken!

informatie opvragen

Gerelateerde expertises


Productie

Aansluiting van je productieprocessen op de uitdagingen in de markt en de bedrijfsstrategie zijn fundamenteel om duurzaam succes te bereiken.

Lees meer

Distributie

Hoe richt je je distributienetwerk in om invulling te geven aan de veranderende klantvraag. De trend naar steeds kortere levertijden en hogere voorraadbeschikbaarheid vraagt een continue herijking van je distributie netwerk.

Lees meer

Sustainability

Duurzaam productief en effectief voor klanten; duurzaam voordelig en aantrekkelijk voor directe betrokkenen en de hele keten; en duurzaam beter voor het milieu.

Lees meer

Logistieke engineering

Is logistiek niet je kernactiviteit? UC heeft veel ervaring met supply chain analyse en engineering. Zowel bij logistieke dienstverleners als bij retailers en productiebedrijven. Denk hierbij aan warehousing en distributie, productielogistiek en internationale logistiek.

Lees meer

Transport

De logistieke sector is onderhevig aan snelle veranderingen in de markt. Nieuwe concepten en technologieën doen razendsnel hun intrede. UC Group zit kort op de bal in de aansturing en inrichting van transport, opslag en distributie.

Lees meer

Warehousing

Het warehouse is een fundamenteel onderdeel in de supply chain operatie en in de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer

Lean & Six Sigma

Lean Six Sigma is wereldwijd de meest toegepaste verbetermethode. Met behulp van LSS worden indrukwekkende resultaten geboekt op het gebiedt van kwaliteit, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid en daarmee op klantloyaliteit en groei.

Lees meer

Continuous improvement

Continuous Improvement is een manier van denken, het is geen trucje. UC Group heeft meerdere professionals die continuous improvement dagelijks toepassen bij opdrachtgevers.

Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling & organisatie

In de huidige economie, met zijn snelle (technologische) ontwikkelingen, is een adaptieve en lerende organisatie een must! De ontwikkeling van de organisatie vraagt daarom continu aandacht. UC Group heeft organisatie-ontwikkeling hoog op de agenda staan tijdens de projecten, en gelooft niet in one-size-fits-all.

Lees meer

Planning & Forecasting

Forecasting en planning spelen een sleutelrol in het optimaliseren van de supply chain. Hoe beter de forecast, hoe nauwkeuriger je kunt plannen. Een betere planning levert niet alleen betere resultaten maar ook tevreden klanten!

Wij helpen je om vragen te beantwoorden zoals: wat gaat de markt doen en hoe speelt de organisatie in op deze vraag? Om succesvol te kunnen zijn moet de forecast en de planning van uw voorraad optimaal zijn afgestemd op vraag van de klant.

Lees meer