UC learning & development

Succesvolle transformaties en verandertrajecten binnen operations & technology!

UC learning & development

Wist je dat

  • Uit diverse onderzoeken blijkt dat 70-80% van alle geplande veranderingen niet het gewenste resultaat oplevert? (Jaap Boonstra)
  • Hoe meer je verandering probeert te managen, hoe groter de kans is dat het tot stilstand komt (Thijs Homan)
  • Er geen één waarheid bestaat (D. Stone, Policy Paradox)
  • Er verschillende perspectieven zijn waarmee je een vraagstuk kunt benaderen (o.a. de Caluwe & Vermaak)

 

UC learning & development als Yin & Yang binnen UC

Bij UC learning & development geloven wij dat wij in staat zijn om het aandeel van succesvolle transformaties en verandertrajecten te vergroten. Wij geloven dat ontwikkeling de hoeksteen is van duurzame verandering: ontwikkeling van de organisatie, ontwikkeling van het team, ontwikkeling van het individu van een hogere orde.

Zichtbare veranderingen zullen niet duurzaam zijn als er aan de onzichtbare kanten geen aandacht besteed wordt. De veranderkundige aandacht op het onzichtbare, de binnenkant van de organisatie vraagt om een eigen professionele aanpak. Een goede diagnose leidt tot de juiste aanpak, zodat de gewenste uitkomst bereikt zal worden.

De professionals van UC learning & development zijn daarbij, als yin & yang, bij uitstek de partners van de professionals in de overige VakMaatschappen van UC Group. UC Group is hiermee, beter dan ooit, in staat om ook de meer rationele veranderingen te laten integreren in jouw organisatiestructuur en -cultuur.

Er bestaat vanuit veranderkundig oogpunt geen “one-size-fits-all” aanpak. Wij zullen met je in overleg gaan en na een grondige, meervoudige observatie en diagnose tot een maatoplossing komen. Waarbij we uitgaan van principe van de lerende organisatie!

Onze professionals, die hun sporen hebben verdiend in individuele, team en organisatie ontwikkeling, helpen je graag een succesvolle verandering te realiseren!

De maten


Harry Jonker

Harry Jonker

Lean Six Sigma Black Belt | Team- en organisatieontwikkeling

Leer mij kennen
Dick van Dommelen

Dick van Dommelen

Organisatie ontwikkelaar

Leer mij kennen
Joost Verbrugge

Joost Verbrugge

Verander manager

Leer mij kennen

Onze sectoren