Logistieke Strategie

De inrichting van een logistiek operatie en de supply chain is bepalend voor wat voor type bedrijf je wilt zijn. Logistiek heeft grote impact op klanttevredenheid en daarmee op de winstgevendheid van je bedrijf op lange termijn. UC Group helpt je de juiste lange-termijn-keuzes te maken om ook in de toekomst bedrijfsambities en winstdoelstellingen te realiseren.

Expertises

Steeds meer bedrijven onderkennen het strategisch belang van logistiek. Een goede voorraadbeschikbaarheid, betrouwbare levertijden en transparantie in levertijdinformatie zijn bepalend voor klantloyaliteit en daarmee de waarde van je bedrijf. De logistieke operatie moet perfect aansluiten op de bedrijfsstrategie. Ga je voor ‘customer intimacy’ of wil je klanten de laagste prijs kunnen bieden? Dan heeft nogal consequenties voor de logistieke beslissingen die je moet nemen.

Een logistieke strategie gaat over keuzes voor de lange termijn: locatiekeuze van DC’s, wel of niet uitbesteden, centraliseren of decentraliseren, capaciteitsuitbreiding van fabrieken, handmatig orderpicken of volledig mechaniseren, etc. De afwegingen die je maakt moeten in lijn zijn met je groeiambities en eventuele acquisitieplannen. Ook duurzaamheid is een factor die in een logistieke strategie handen en voeten moet krijgen.

Maar hoe bepaal je zo’n logistieke strategie? Logistiek managers zijn vaak erg op kosten gefocust maar logistiek heeft ook impact op commercie, op klantloyaliteit, op imago en de financiële waarde van je bedrijf. Dit vraagt om weloverwogen en gedurfde keuzes die specifiek zijn voor jouw bedrijf en waarmee je het onderscheid gaat maken ten opzichte van je concurrenten.

Wat kan UC Group voor mij betekenen?

Voor het bepalen van een logistieke strategie hanteren wij de volgende aanpak:

  1. Nulmeting en data-analyse

Een strategieproject begint met een nulmeting van waar je nu als organisatie staat. Wat zijn je ambities en welke unique selling points heb je met je bedrijf voor ogen? Dit brengen we in kaart met een team van UC-specialisten en de juiste mensen uit jouw organisatie. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar logistieke data, bijvoorbeeld hoeveel volume wordt in de huidige situatie verwerkt en hoe trek je dat door richting toekomst.

  1. Oplossingen en scenario’s

Als we bedrijfsstrategie en groeiplannen in kaart hebben gebracht, maken we de vertaalslag naar processen, systemen en organisatie. We maken een voorstelling van hoe die er over tien jaar uit gaan zien. De exacte scope, focus en diepgang van het project verschilt per adviesproject en stemmen we vooraf af. Door samen te brainstormen komen veel creatieve oplossingen naar boven.

De volgende stap is het opstellen van scenario’s. Samen met de opdrachtgever maken we een lijst met mogelijke logistieke strategieën en rekenen door wat de uitwerking is op relevante doelvariabelen. Onze ervaring is dat een vraagstuk hierdoor behapbaar wordt en dat directies van bedrijven betere besluiten kunnen nemen.

  1. Eindpresentatie en roadmap

Is de logistieke strategie eenmaal bepaald, dan wordt die door UC Group in detail uitgewerkt en in een eindpresentatie voorgelegd aan de directie. Deze wordt van begin tot einde meegenomen in hoe beslissingen zijn genomen en worden onderbouwd. Ons advies gaat altijd gepaard met een roadmap zodat de uiteindelijk voorgestelde oplossingsrichting direct kan worden geadopteerd.

Wat heb ik hier concreet aan?

In een relatief korte periode krijg je samen met je team inzicht in de bedrijfsstrategie, toekomstige ontwikkelingen en wat dit betekent voor je logistieke operatie. We brengen in kaart welke investeringsbeslissingen je nu moet nemen om in de toekomst je logistieke kracht optimaal te benutten en je strategische doelstellingen te realiseren. Met het advies van UC Group ben je klaar voor de toekomst en is duidelijk welke logistieke keuzes je moet maken.

 

 

 

Checklist

Expertises


Supply Chain Management

Een succesvol supply chain management ( ook wel integraal ketenbeheer genoemd) is een principe dat door verbeterde processen en samenwerkingen met leveranciers en klanten betere functies van deelnemende bedrijven in de keten kunnen ontstaan.
Meer informatie

Logistieke engineering

Is logistiek niet je kernactiviteit? UC heeft veel ervaring met logistieke engineering en analyse. Op basis van uw bedrijfsstrategie maken wij de vertaling naar de inrichting van je warehouse of de gehele netwerkstructuur.


Meer informatie

Warehousing

Het warehouse is een fundamenteel onderdeel in de supply chain operatie en in de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.
Meer informatie

Transport

Transport in al zijn facetten is een wezenlijk onderdeel van de supply chain, alle modaliteiten zijn daarbij relevant; weg-, binnenvaart, zee en luchttransport. Op al deze domeinen en in hun integraliteit vinden snelle veranderingen plaats.

Meer informatie

opleiding_group_text

Verwante papers

PAPER & WEBINAR | 14 juli 2021

Webinar: Future proof warehouse strategieën

Om competitief te blijven als onderneming is een logistieke warehouse design dat goed aansluit bij de bedrijfsstrategie... Lees meer

PAPER & WEBINAR | 14 juli 2021

Webinar: 6-stappen naar een toekomstbestendige logistieke infrastructuur

Om competitief te blijven als onderneming is een logistieke infrastructuur die aansluit bij de bedrijfsstrategie noodzakelijk. In de... Lees meer

PAPER & WEBINAR | 14 juli 2021

Webinar: 6-stappen naar een toekomstbestendige logistieke infrastructuur Kopiëren

Om competitief te blijven als onderneming is een logistieke infrastructuur die aansluit bij de bedrijfsstrategie noodzakelijk. In de... Lees meer

Verwante artikelen

ARTIKEL | 6 januari 2023

Diversiteit in supply planning teams verhoogt de slagvaardigheid

Diversiteit in supply planning teams verhoogt de slagvaardigheid

Om supply chain teams optimaal te laten presteren is een gemixte samenstelling in leeftijd en achtergrond zeer aan te bevelen. Dat... Lees meer

ARTIKEL | 15 februari 2022

Elke supply chain heeft een levenscyclus

Elke supply chain heeft een levenscyclus

Als we de innovatie in onze supply chains blijven aanpakken zoals we altijd hebben gedaan, dan gaan we het op de lange termijn... Lees meer

ARTIKEL | 27 oktober 2021

Excellente logistiek begint aan de voorkant

Excellente logistiek begint aan de voorkant

Garbage in = garbage out. Het is een uitdrukking die voor veel dingen geldt maar zeker voor warehousing. Als het aan de voorkant van... Lees meer


Naar kennisplatform

Team Logistieke Strategie


Wilbert Stoutjesdijk

Wilbert Stoutjesdijk

Director UC Group

Leer mij kennen
Ronald de Hoog

Ronald de Hoog

Operations, Logistiek en Supply Chain management | Verandermanagement

Leer mij kennen
Pascal van Beek

Pascal van Beek

Managing Director UC Group

Leer mij kennen

Overige oplossingen


Nulmeting Duurzaamheid

Om straks aan de CSRD te voldoen, zul je moeten moeten weten waar je staat en welke stappen je concreet kunt nemen om hieraan te voldoen. Dat kun je met onze Duurzaamheid Nulmeting.

Lees meer

CO2 Footprint

De klimaattransitie heeft grote impact op bedrijven die zelf transporteren of hun transport uitbesteden. Regels worden strenger en aan emissies komt een prijskaartje te hangen. Om concurrerend en winstgevend te blijven, moet je met je CO2 footprint aan de slag. Lees hoe UC Group i.s.m. Loginex je hierbij helpt.

Lees meer

Logistics Maturity Scan

Logistieke dienstverleners en verladers willen meer inzicht in hun supply chain en deze continu kunnen bijsturen en verbeteren. Met de Logistics Maturity Scan van UC Group breng je de volwassenheid van je organisatie in kaart en laten we zien welke stappen je moet zetten om je doelen te bereiken.

Lees meer

S&OP maturity scan

Zijn in jouw bedrijf voorraad en productie niet meer in lijn zijn met de klantvraag? Heb je het gevoel dat je hierdoor omzet misloopt, onnodig kosten maakt en/of de klanttevredenheid terugloopt? Dan is het tijd om naar je Sales & Operations Planning (S&OP)-proces te kijken en ons S&OP-verbeterprogramma te doorlopen. Lees hoe UC Group helpt het integrale planningsproces weer vlot te trekken.

Lees meer