Zoek binnen de UC Group website

Consultancy: Logistieke Strategie

Steeds meer bedrijven onderkennen het strategisch belang van logistiek. Een goede voorraadbeschikbaarheid, betrouwbare levertijden en transparantie in levertijdinformatie zijn bepalend voor klantloyaliteit en daarmee de waarde van je bedrijf. De logistieke operatie moet perfect aansluiten op de bedrijfsstrategie. Ga je voor ‘customer intimacy’ of wil je klanten de laagste prijs kunnen bieden? Dan heeft nogal consequenties voor de logistieke beslissingen die je moet nemen.

Een logistieke strategie gaat over keuzes voor de lange termijn: locatiekeuze van DC’s, wel of niet uitbesteden, centraliseren of decentraliseren, capaciteitsuitbreiding van fabrieken, handmatig orderpicken of volledig mechaniseren, etc. De afwegingen die je maakt moeten in lijn zijn met je groeiambities en eventuele acquisitieplannen. Ook duurzaamheid is een factor die in een logistieke strategie handen en voeten moet krijgen.

Maar hoe bepaal je zo’n logistieke strategie? Logistiek managers zijn vaak erg op kosten gefocust maar logistiek heeft ook impact op commercie, op klantloyaliteit, op imago en de financiële waarde van je bedrijf. Dit vraagt om weloverwogen en gedurfde keuzes die specifiek zijn voor jouw bedrijf en waarmee je het onderscheid gaat maken ten opzichte van je concurrenten.

Wat kan UC Group voor mij betekenen?

Voor het bepalen van een logistieke strategie hanteren wij de volgende aanpak:

Nulmeting en data-analyse

Een strategieproject begint met een nulmeting van waar je nu als organisatie staat. Wat zijn je ambities en welke unique selling points heb je met je bedrijf voor ogen? Dit brengen we in kaart met een team van UC-specialisten en de juiste mensen uit jouw organisatie. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar logistieke data, bijvoorbeeld hoeveel volume wordt in de huidige situatie verwerkt en hoe trek je dat door richting toekomst.

Oplossingen en scenario’s

Als we bedrijfsstrategie en groeiplannen in kaart hebben gebracht, maken we de vertaalslag naar processen, systemen en organisatie. We maken een voorstelling van hoe die er over tien jaar uit gaan zien. De exacte scope, focus en diepgang van het project verschilt per adviesproject en stemmen we vooraf af. Door samen te brainstormen komen veel creatieve oplossingen naar boven.

De volgende stap is het opstellen van scenario’s. Samen met de opdrachtgever maken we een lijst met mogelijke logistieke strategieën en rekenen door wat de uitwerking is op relevante doelvariabelen. Onze ervaring is dat een vraagstuk hierdoor behapbaar wordt en dat directies van bedrijven betere besluiten kunnen nemen.

Eindpresentatie en roadmap

Is de logistieke strategie eenmaal bepaald, dan wordt die door UC Group in detail uitgewerkt en in een eindpresentatie voorgelegd aan de directie. Deze wordt van begin tot einde meegenomen in hoe beslissingen zijn genomen en worden onderbouwd. Ons advies gaat altijd gepaard met een roadmap zodat de uiteindelijk voorgestelde oplossingsrichting direct kan worden geadopteerd.

Wat heb ik hier concreet aan?

In een relatief korte periode krijg je samen met je team inzicht in de bedrijfsstrategie, toekomstige ontwikkelingen en wat dit betekent voor je logistieke operatie. We brengen in kaart welke investeringsbeslissingen je nu moet nemen om in de toekomst je logistieke kracht optimaal te benutten en je strategische doelstellingen te realiseren. Met het advies van UC Group ben je klaar voor de toekomst en is duidelijk welke logistieke keuzes je moet maken.

Related papers & artikelen

PAPER & WEBINAR | 14 juli 2021

Webinar: Future proof warehouse strategieën

Om competitief te blijven als onderneming is een logistieke warehouse design dat goed aansluit bij de bedrijfsstrategie... Lees meer

PAPER & WEBINAR | 14 juli 2021

Webinar: 6-stappen naar een toekomstbestendige logistieke infrastructuur

Om competitief te blijven als onderneming is een logistieke infrastructuur die aansluit bij de bedrijfsstrategie noodzakelijk. In de... Lees meer

PAPER & WEBINAR | 14 juli 2021

Webinar: 6-stappen naar een toekomstbestendige logistieke infrastructuur

Om competitief te blijven als onderneming is een logistieke infrastructuur die aansluit bij de bedrijfsstrategie noodzakelijk. In de... Lees meer

ARTIKEL | 23 november 2023

APK voor material handling systemen voorkomt teleurstellingen

APK voor material handling systemen voorkomt teleurstellingen

Volledig gerobotiseerde opslagsystemen zijn hot en sexy. Om minder afhankelijk te zijn van schaars personeel, trekken directies er... Lees meer

ARTIKEL | 6 januari 2023

Diversiteit in supply planning teams verhoogt de slagvaardigheid

Diversiteit in supply planning teams verhoogt de slagvaardigheid

Om supply chain teams optimaal te laten presteren is een gemixte samenstelling in leeftijd en achtergrond zeer aan te bevelen. Dat... Lees meer

ARTIKEL | 15 februari 2022

Elke supply chain heeft een levenscyclus

Elke supply chain heeft een levenscyclus

Als we de innovatie in onze supply chains blijven aanpakken zoals we altijd hebben gedaan, dan gaan we het op de lange termijn... Lees meer

Team Consultancy: Logistieke Strategie

Peter Skov

Peter Skov

Technology Consultant - Robot, Computer Vision & AI-powered IT

Leer mij kennen
Antoine Berkhout

Antoine Berkhout

Strategisch project & programma manager Supply Chain, Logistiek & E-Commerce

Leer mij kennen
Ward Brekelmans

Ward Brekelmans

Logistics Strategy and Operations Professional

Leer mij kennen
Wouter Gorisse

Wouter Gorisse

Logistiek Engineer

Leer mij kennen
Bas van der Mast

Bas van der Mast

Senior Consultant Ocean Freight Forwarding

Leer mij kennen
Pascal van Beek

Pascal van Beek

Founder UC Group

Leer mij kennen

Andere proposities

Interim: Supply chain & Productie Management

Bij een capaciteits- of kennis tekort op het gebied van Supply Chain en Productie vraagstukken, helpen wij de directies van ondernemingen met snel beschikbare en ervaren interim professionals

Lees meer

Duurzaamheid Consultancy: Nulmeting Duurzaamheid

Om straks aan de CSRD te voldoen, zul je moeten weten waar je staat en welke stappen je concreet kunt nemen om hieraan te voldoen. Dat kun je met onze Duurzaamheid Nulmeting.

Lees meer

Consultancy: Logistieke engineering

Wil je je logistieke processen verbeteren? Je strategie sneller uitvoeren of gewoon tijdelijk wat extra denkkracht inhuren? UC Group is thuis in alle logistieke expertises. Onze professionals komen uit diverse supply chain en productie omgevingen. Zo hebben we niet alleen een breed netwerk maar ook veel expertise waardoor we marktleider zijn in ons vakgebied.

Lees meer

Consultancy: Productie management

Verbeteringen in een productie omgeving verdienen een integrale zienswijze. Daarmee worden resultaten voor de gehele keten geoptimaliseerd.

Lees meer

Consultancy: Customer service – Order-to-Cash

Customer Service speelt een centrale rol in de supply chain en is vaak de start van het logistieke proces. Goede Customer Service is proactief, attent en accuraat. Bij UC weten wij dat vanuit onze ervaring, zowel op strategisch, tactisch als operationeel vlak.

Lees meer

Software: Loginex Carbon Intelligence

Juist in de logistiek is het nauwkeurig en correct meten en registreren van CO2 emissies een grote uitdaging. Loginex is de NEN 16258 gecertificeerde software tool om te voldoen aan de rapportage verplichtingen en inzicht te creëren in je verbeterpotentieel.

Lees meer

Consultancy: Sales en Operations Planning (S&OP)

Zijn in jouw bedrijf voorraad en productie niet meer in lijn zijn met de klantvraag? Heb je het gevoel dat je hierdoor omzet misloopt, onnodig kosten maakt en/of de klanttevredenheid terugloopt? Dan is het tijd om naar je Sales & Operations Planning (S&OP)-proces te kijken en ons S&OP-verbeterprogramma te doorlopen. Lees hoe UC Group helpt het integrale planningsproces weer vlot te trekken.

Lees meer