Quality as a Service

18 september 2018

De ISO ondersteuning die geld oplevert

Heeft uw organisatie te maken met ISO, QHSE, KAM of QA/QC? Dan is de kans groot dat u dit beschouwt als veel werk, bureaucratisch en kostbaar. De meeste ondernemingen voeren een kwaliteitsmanagementsysteem in omdat het moet van klanten. Ze moeten mee om hun bestaande markt te behouden. In bepaalde gevallen kiest een onderneming voor invoering om een nieuwe markt te kunnen bedienen. De kosten van de invoering of het behoud van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn bijzonder hoog als het enige doel is om in je eigen markt mee te kunnen blijven doen. Wij zien dat anders en hebben hier de dienst "Quality as a Service" voor ontwikkeld.

Je kunt ook op een andere manier naar kwaliteitssystemen kijken. De reputatie van ISO 9001 is niet al te best. Vroeger kon je betonnen zwemvesten maken en toch een ISO-certificering krijgen. Men keek namelijk niet naar het eindresultaat, maar alleen naar procesbeschrijving. Tegenwoordig is dat gelukkig heel anders.

Onze visie op kwaliteitsmanagement

Wij hebben een andere visie op het gebruik van kwaliteitsmanagementsystemen. We zijn er van overtuigd dat wanneer een onderneming een investering in een kwaliteitsmanagement systeem doet, dat het meer voor de organisatie kan opleveren dan alleen het certificaat. De essentie van een kwaliteitsmanagementsysteem zou immers niet “het aantonen van de kwaliteit op moment X”, maar het streven naar continue verbetering van de kwaliteit van uw onderneming moeten zijn. Het behalen van de eerste certificering is slechts een goede nulmeting. Vanuit deze positie kan worden gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit.

Succesvol invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem

De invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem begint naar onze overtuiging bij de visie en strategie van de directie. In de regel gaat de strategie over doelen met betrekking tot inkoop, productie, sales & marketing. Hierbij worden termen gebruikt als marktaandeel, concurrentiepositie en omzetstijging. Hierdoor is het vaak niet duidelijk wat deze doelen betekenen voor de individuele medewerkers. Wij ondersteunen de directie met het vertalen van de doelen naar afdelings- en functieniveau. Hierdoor weet elke medewerker welke bijdrage ze elke dag moeten leveren aan de doelstellingen van de onderneming. Daarbij is het van belang dat de directie de juiste managementinformatie krijgt.

Om een goed rendement op je investering in kwaliteit te krijgen is het van belang dat de directie oog heeft voor de doelstellingen die ze op het gebied van kwaliteit wil bereiken en dat gaat verder dan: “We willen in 2019 ISO 9001 gecertificeerd zijn.” Het zit hem veel meer in de link tussen kwaliteitsmanagement en de strategie van de onderneming. Een concurrentiestrategie gebaseerd op “customer intimacy” heeft een andere weerslag op de gewenste kwaliteitsbeleving en doelstellingen dan die van “cost leadership”. Bij een juiste inbedding van de strategie in het kwaliteitsmanagementsysteem zijn deze wel verenigbaar en ontstaat een management tool die daadwerkelijk waarde toevoegt aan de onderneming.

Van risico analyse naar rendementsverhoging

De risico analyse is een verplicht onderdeel van elk kwaliteitsmanagementsysteem. De meeste risicoanalyses zijn een statisch verslag. Door de risicoanalyse te integreren in de strategie ontstaat een meer dynamische aanpak. Hierdoor is de directie niet alleen in staat om tijdig risico’s te signaleren, maar verkrijg je een continue stroom van verbeterpotentieel. Daarmee wordt het potentieel tot risicoreductie, rendement- of kwaliteitsverbetering geactiveerd. Hierdoor krijgt de directie de mogelijkheid om specifieke risico’s te beïnvloeden, te meten en te verlagen. Wij ondersteunen dit proces en dragen actief bij aan het verlagen van de risico’s.

De menselijke factor doorslaggevend

De meeste Kwaliteitsmanagementsystemen worden gezien als bureaucratisch en omslachtig. Een beeld van dikke handboeken die nooit worden gebruikt en onnodige formulieren. In deze situatie is het systeem het doel geworden terwijl het moet gaan om de mensen. Dikke handboeken zijn volledig zinloos als de mensen niet weten wat ze moeten doen. Recentelijk spraken we een logistiek medewerker die de leveringen wel inspecteerde, maar niet wist wat hij moest doen bij schade, laat staan dat hij iets moest vastleggen. Er bleek wel een procedure te zijn, maar die had hij niet gekregen. Door het ontbreken van het vastleggen van de controles kon de onderneming hoge boetes krijgen van VWA, hun certificering verliezen en daarmee bijna al hun klanten kwijtraken. De essentie is dat elke medewerker in de onderneming moet begrijpen wat zijn of haar rol is in de keten. De basistaken kent elke medewerker, maar bij uitzonderlijke situaties is het van belang dat men kan opzoeken hoe te handelen. Als er bijvoorbeeld waterschade is aan een zending van een bepaalde leverancier, dan is het belangrijk dat de medewerker kan opzoeken wat de exacte afspraken zijn, om dit correct en efficiënt af te handelen. Daarmee kan worden voorkomen dat operationele en financiële processen uit de pas gaan lopen en de verspilling toeneemt. De procesbeschrijvingen en werkinstructies zorgen er zo voor dat ze ondersteunend zijn aan de medewerker. Deze kan dan met meer gemak en plezier zijn of haar werk doen en een positieve bijdrage leveren aan de doelen van de onderneming.

Continu waarde toevoegen

Door kwaliteitsmanagement integraal te benaderen vanuit strategisch niveau, en een dynamische risicoanalyse en door uw medewerkers centraal te stellen bij verbetering, kan continu waarde worden toegevoegd aan uw onderneming. De waarde toevoeging kan op vele verschillende manieren worden bereikt zoals:

  • het verlagen van kosten;
  • het verhogen van efficiency;
  • het verlagen van risico’s;
  • het verbeteren van veiligheid;
  • het verbeteren van milieumaatregelen;
  • het verhogen van klanttevredenheid of het verlagen van ziekteverzuim.

Alle verbeteringen van uw organisatie zijn uiteindelijk te vertalen naar geld en dus naar rendement. Nieuwsgierig hoe wij dat doen? Ga naar de dienst “Quality as a service”


https://www.ucgroup.nl/quality-as-a-service/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link