Logistics maturity scan

De supply chain scan: meer dan inzicht in uw supply chain.

Logistics maturity scan

Vervoerders, logistieke dienstverleners en verladers willen steeds meer inzicht in hun supply chain, of in die van hun klant. Vaak wordt dan nagedacht over hoe men dat zou willen realiseren en op welke wijze dat vorm gegeven zou moeten worden. Termen als supply chain visibility, digitalisering, Business Intelligence en Control Tower duiken dan op. Maar hoe ga je dat aanpakken? En hoe ga je dat realiseren?

UC Group kan op basis van een Logistics Maturity Scan helpen om te bepalen wat er nodig is aan stuurmiddelen, informatiebehoefte  en software om dat te monitoren. En bovendien hoe een organisatie hier het beste gebruik van kan maken.

WAAROM DE LOGISTICS MATURITY SCAN?

Het is voor iedere organisatie belangrijk om deze aan te sturen op basis van feiten en kennis. Wanneer dat meer gebeurd op basis van gevoel en emotie, dan ontstaat er een scheef beeld van wat er echt binnen een organisatie speelt.

Om kennis te krijgen van wat er zich ECHT afspeelt in een organisatie, heeft UC Group een z.g. Logistics maturity Scan ontwikkelt, op basis waarvan de huidige en de gewenste situatie in beeld kan worden gebracht. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden om gezamenlijk een scenario op te stellen samen met de onderneming om de gewenste situatie te realiseren.

HOE WERKT HET?

Iedere onderneming is weer anders: het kent andere structuren en bestuursvormen, andere organisatie inrichting en culturen, andere stuurmiddelen en afspraken. Maar iedere organisatie kan wel ‘gemeten’ worden aan de hand van een set van vragen en deze te vergelijken met bepaalde normen. Deze scan resulteert voor het bedrijf in een soort spiegel, waarbij ze kunnen vergelijken hoe ze zich t.o.v. andere ondernemingen verhouden in de aansturing van de supply chain als wel het functioneren van de organisatie zelf.

Onze aanpak:

Wij laten het bedrijf eerst zichzelf scannen. Vervolgens scannen wij het bedrijf zelf. Daarna vergelijken wij de gegevens met elkaar. Waar zitten de verschillen en waar zitten de overeenkomsten? Niet alleen de verschillen zijn interessant, maar ook overeenkomsten kunnen interessant zijn wanneer daar door iedereen laag op gescoord wordt.

Vervolgens werken wij samen een plan uit op welk niveau de organisatie graag zou willen uitkomen en hoe dat dit vorm gegeven gaat worden.

WAT HEB IK ERAAN?

Door deze aanpak krijgt de organisatie in een heel korte tijd een goed beeld van het niveau van maturiteit in de markt, en wat er voor nodig is om het gewenste niveau te bereiken, inclusief kosten en inspanningen. Dit is feitelijk wat men vaak wil weten: hoe doe ik het t.o.v. de concurrent en welke stappen moet ik maken om beter te kunnen scoren? En vervolgens: hoe gaat mijn supply chain strategie er straks uit zien en hoe monitor ik dat op de voor mij meest optimale wijze!

WAT DOET HET UC TEAM?

Wij helpen op de volgende wijze:

  • In en externe scans van de organisatie
  • Opstellen van de verschillen en zwakke punten binnen de organisatie
  • Het mee helpen bepalen van het gewenste service niveau van de supply chain
  • Het opstellen van het realisatie plan
  • Het fungeren als sparringpartner
  • Het helpen bepalen van de oplossingen
  • Het maken van software selecties
  • Het implementeren en begeleiden van het project
  • Het eventueel turn-key opleveren van de oplossing

Wanneer neem je contact met ons op? Altijd wanneer je een supply chain aanstuurt. Van jezelf of van een klant. Wij komen graag met jou in gesprek.

De Logistics maturity scan: meer dan inzicht in uw supply chain

Expertises


Verwante papers

Verwante artikelen


Naar kennisplatform

Team Logistics maturity scan


Overige sectoren


Logistieke Strategie

Big Mile

BigMile is een platform waarmee je als vervoerder of als dienstverlener inzicht krijgen in je transport prestaties op basis van je eigen data. Het is heel handig bij het vinden van nieuwe kansen om kosten te verlagen en CO2 uitstoot te verminderen. Het is makkelijk in gebruik en kan ook worden toegepast bij het monitoren van de resultaten van verbeteringen.

Lees meer