Logistieke Strategie

De logistieke toekomst.

Logistieke Strategie

Veel bedrijven zien steeds sneller veranderingen op zich afkomen. Wat betekent dit voor je supply chain? Ga je insourcen of juist outsourcen, off-shoring of juist near-shoring, regionale DC’s vs 1 centraal DC? Hoe zorg jij dat je bedrijf in de komende 10 jaar de juiste stappen richting een betere supply chain toekomst neemt?

UC Group helpt bedrijven met het bepalen van hun logistieke strategie, op basis van criteria als veiligheid, capaciteit, flexibiliteit en kosten. 
Reeds meerdere bedrijven gingen je voor, een korte greep uit de uiteindelijke gekozen oplossingen: 

 • Direct vanaf de productielijn verzenden van een substantieel deel van het volume 
 • Vervangen transport tussen productielocatie en warehouse door inzet van mechanisatie 
 • Van regionaal DC structuur naar centraal DC structuur 
 • Implementatie van mechanisatie oplossingen voor kleingoed in centraal DC 
 • Integratie van meerdere productie sites naar één centraal loading area 
 • Vervangen van productiebottlenecks door hogere / extra capaciteit oplossingen 
 • Verbeteren van on-site afhandeling van chauffeurs & transportmiddelen 
 • Optimalisatie van omsteltijden 

Waarom? 

Het is belangrijk te weten waar je als organisatie op lange termijn naar toe moet werken om te zorgen dat je relevant in de markt blijft. Zonder goed kompas (je strategie) kom je niet in de volgende haven terecht. Een onderdeel hiervan is hoe je zorgt dat jouw supply chain zo ingericht wordt, dat het ondersteunt aan je doelstelling. En uiteraard spelen veiligheid, kosten en haalbaarheid een belangrijke rol in de pragmatische wereld van de logistiek….. 

Hoe werkt het? 

Iedere situatie en oplossing is uniek, maar onze aanpak is hetzelfde. We leggen de nadruk binnen deze aanpak op de juiste facetten zodat dit het beste aansluit bij jouw behoefte. 

Onze aanpak: 

Een team van UC specialisten, afgestemd op de specifieke situatie, bepaalt samen met de juiste mensen uit jouw organisatie waar de organisatie nu staat en wat de bedrijfsstrategie is. Hierbij kijken we ook naar logistieke data, bijvoorbeeld hoeveel volume wordt in de huidige situatie verwerkt én wat de verwachtingen zijn op dit gebied richting de toekomst. Gaat de business groeien of juist krimpen? 

Als we dit in kaart gebracht hebben, dan denken we met elkaar na hoe de processen (fysiek en IT) en organisatie eruit moet zien over 10 jaar. De exacte focus en diepgang in het project stemmen we hiertoe samen af. Door samen te brainstormen komen creatieve oplossingen boven tafel, die we vervolgens uitwerken (in veiligheid, kosten, investeringen, capaciteit, …) om de verschillende mogelijkheden en scenarios goed in kaart te krijgen. 

Op basis van deze mogelijkheden werken we dit uit tot een daadwerkelijke “logistieke strategie” die uitgewerkt en meer gedetailleerd wordt. Deze strategie wordt in een eindpresentatie aan de directie voorgelegd. In deze presentatie wordt je helemaal van begin tot einde meegenomen, inclusief de onderbouwing hoe beslissingen genomen zijn.   

Belangrijk hierbij is het betrekken van het lokale team om te zorgen dat iedereen betrokken is en uitegedaad wordt, zodat zij de uiteindelijk voorgestelde oplossingsrichting volledig ondersteunen (en in de praktijk graag zelf willen presenteren van de directie).  De betrokkenheid wordt mede gecreerd door (off-site) workshops, bezoeken van de werkvloer en de gedetailleerde data / proces analyse. 

Wat heb ik er aan? 

Door deze aanpak in een relatief korte periode krijg je samen met je team inzicht in de toekomstige mogelijkheden en de bijbehorende investeringen die daarvoor in de komende jaren voor benodigd zijn. Dit is feitelijk het startpunt voor de volgende fase, het implementen van de logistieke strategie. 

Wat doet het UC Team? 

Het UC Team verzorgt de volgende activiteiten: 

 • Strategy consultancy 
 • Project begeleiding 
 • Interpreteren van data & uitvoeren van de data-analyse 
 • Verzorgen van site visits om inzicht te krijgen in de huidige situatie en data te toetsen bij betreffende medewerkers 
 • Generen van ideen t.b.v. mogelijke oplossingsrichtingen 
 • Uitwerken van mogelijke oplossingsrichtingen 
 • Leveren van expertise m.b.t. kosten en investeringen van oplossingen 
 • Betrekken en uitdagen team leden van uw organisatie 

Wil je meer informatie over wat UC Group voor jou kan betekenen voor je logistieke toekomst? Neem contact met ons op voor meer informatie 

 • Inzetten van meerdere shifts bij groeiscenario’s 
 • Verhogen van inbound capaciteit voor half-fabrikaten en verpakkingsmateriaal 
 • Creeren van een verbeterende & veilig on-site verkeersplan, rijroutes en beperking kruisingen 

 

 

Expertises


Verwante papers

Verwante artikelen


Naar kennisplatform

Team Logistieke Strategie


Overige sectoren


Logistics maturity scan

Big Mile

BigMile is een platform waarmee je als vervoerder of als dienstverlener inzicht krijgen in je transport prestaties op basis van je eigen data. Het is heel handig bij het vinden van nieuwe kansen om kosten te verlagen en CO2 uitstoot te verminderen. Het is makkelijk in gebruik en kan ook worden toegepast bij het monitoren van de resultaten van verbeteringen.

Lees meer