Annemieke de Leeuw

Annemieke de Leeuw

Manager en verbinder met logistiek netwerk

Sectoren:

Expertises:

Als manager en adviseur heeft Annemieke de Leeuw 20 jaar ervaring in de wereld van logistiek en mobiliteit. Als verbinder met aantoonbare analytische en interpersoonlijke vaardigheden, opgedaan in een internationale bedrijfsomgeving, heeft Annemieke bewezen capaciteiten om netwerken op te bouwen, teams te leiden en operationele oplossingen te implementeren.

Annemieke is gestart als Hoofd Operationele Ondersteuning bij Selektvrach. Hier was zij verantwoordelijk voor het functioneren van de afdelingen klantenservice en regiobureau, en gaf zij leiding aan een tiental medewerkers. Hierna is Annemieke overgestapt naar KPMG Transport & Distributie, gericht op verladers en vervoerders in Europa. Als consultant heeft ze projecten uitgevoerd bij verladers, logistieke brancheorganisaties, vervoerders en post- & express dienstverleners. Haar verantwoordelijkheden omvatten projectmanagement, strategische- en operationele projectuitvoering, acquisitie en kennisontwikkeling in opslag en transport.

De volgende stap: Regional Logistics Manager Europe bij Heineken. In deze functie was Annemieke verantwoordelijk voor het aansturen van de verkooporganisatie bij sales forecasting en demand planning, het uitvoeren van logistieke projecten in de exportmarkten en het beheren van de retouremballage.

Na een wereldreis met haar partner is Annemieke gaan werken als zelfstandig adviseur / interim manager. In deze periode heeft zij gewerkt voor Gerber Scientific als Supply Chain Manager Europe, verantwoordelijk voor material resource planning, inventory management en sales order backlog management. Vervolgens was zij betrokken bij een project voor Albert Heijn, waarbij een business model werd ontworpen voor transport in Nederland en Zweden.

Het volgende project was voor The Facility Group, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in bouwmanagement. Voor dit bedrijf heeft zij een consultancy afdeling opgezet en als Senior Consultant verschillende logistieke projecten uitgevoerd voor Sara Lee Food Group, Schuitema, Campina en Astellas Pharma Europe.

Van 2008 tot en met 2013 heeft zij gewerkt bij Connekt, een netwerkorganisatie gericht op duurzame mobiliteit. In opdracht voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, was zij als programma manager Lean and Green verantwoordelijk voor het ontwikkelen, aansturen en realiseren van het logistieke duurzaamheidsmerk Lean and Green. Het resultaat leverde een netwerk op met meer dan 300 verladers, vervoerders en gemeenten, allen gecommitteerd om binnen 5 jaar 20% CO2 reductie te realiseren. Het programma is in 2012 op nummer 11 van de Duurzame 100 van Trouw geplaatst en tevens onderscheiden met de Nederlandse Logistiek Prijs. Dit vanwege het innovatieve karakter en nieuwe vorm van ketensamenwerking.

In 2013 is Annemieke als zelfstandig professional verder gegaan en als Associate verbonden aan Goudappel Coffeng – een adviesorganisatie op het gebied van mobiliteit. In deze rol is ze verantwoordelijk voor het opzetten van het cluster Logistiek waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen personenmobiliteit en goederenvervoer. Bij Milgro, een organisatie gericht op het beheer van afvalstoffen, preventie van afvalstoffen en duurzaam beheer van hulpbronnen, was zij als projectmanager verantwoordelijk voor business development en het ontwerpen van innovatieve en duurzame afvalbeheer processen. Bij Heineken is zij betrokken geweest bij het (her)ontwerpen en inrichten van warehouses. Momenteel is zij werkzaam als Logistiek Makelaar voor de Verkeersonderneming. Haar taak bestaat uit het realiseren van logistieke efficiency in combinatie met spitsmijdingen.

Tevens brengt Annemieke sinds 2015 bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar als docent aan de Hogeschool van Rotterdam.

  • Project- en Programma Manager
  • Ontwikkelen van netwerken in de private en publieke sector
  • Logistiek en Supply Chain adviseur
  • Duurzaamheid en circulaire economie
  • Docent Logistiek en Economie