Dick Weijman

Dick Weijman studeerde Werktuigbouwkunde aan de HTS te Utrecht en de TU Delft waar hij afstudeerde binnen de sectie Industriële Organisatie. Hij startte zijn carrière in 1990 bij de logistieke organisatie van Fokker Aircraft en belandde daarna in het Operations-vakgebied binnen het MKB. Sinds 2002 is hij, met een onderbreking van ruim 4 jaar, actief als zelfstandig interim manager en consultant. Naast het vakgebied Operations heeft hij zich verder bekwaamd in het algemeen en strategisch management, met als specialisatie het managen van ‘turnarounds’ binnen het MKB. Zijn carrière wordt dan ook gekenmerkt door de thema’s verandering en continuous improvement.

Dick Weijman is een zeer ervaren COO/CEO met een productietechnische – en logistieke achtergrond. Zijn handelen wordt bepaald door een ‘hands on’, resultaat- en mensgerichte aanpak op basis van een positief kritische attitude. Hij kan worden getypeerd als een communicatieve, pragmatische generalist die zich graag verstaat met de medewerker op het uitvoerende niveau. Dick heeft een sterke voorkeur voor een open en transparantie opstelling waarbij iedere medewerker vrij is om zijn mening te verkondigen.

Dick handelt bij voorkeur conform het credo “Doen wat je zegt, zeggen wat je doet”. Veranderingen binnen organisatie komen immers uiteindelijk alleen tot volle wasdom indien alle betrokkenen de kans krijgen om hun inbreng te leveren en zich niet geremd voelen om zich te laten gelden. Te vaak wordt kennis op de werkvloer genegeerd. Door zijn credo toe te passen stimuleert Dick een maximale betrokkenheid van alle medewerkers.

Een summier overzicht van zijn werkervaring:

  • Manager Customer & Project Control
  • Manager Operations binnen diverse MKB ondernemingen
  • Interim manager/ consultant (zelfstandig) binnen productie, handel en logistiek
  • Turnaround manager
  • Algemeen directeur
  • Directeur Operations