Zoek binnen de UC Group website

Jelle Vonck

Program Manager | LEAN 6 Sigma Black Belt

Ervaring

Na een studie Technische Vervoerskunde & Logistiek, is Jelle aan de slag gegaan in de wereld van General Electric (GE Capital). Beginnend als business analist, maakte hij kennis met de enorme diversiteit van een multinational. In die periode heeft hij geleerd hoe een organisatie in de praktijk werkt, hoe logistieke ketens functioneren, hoe bedrijven met elkaar ‘praten’ en vooral het belang van de ‘mensfactor’ in al die bedrijvigheid. Jelle specialiseerde zich verder in Supply Chain Management, met name in het functioneren van interacties binnen ketens. Tevens maakt hij in deze periode kennis met Lean en 6 Sigma en kwalificeerde zich als Lean 6Sigma Black Belt en trainer. Bij GE vervulde hij zowel staf- als lijnfuncties.

Na de overstap naar de wereld van consultancy en projectmanagement, ontwikkelde Jelle steeds meer interesse voor de mens-factor binnen organisaties, ook hier met een sterke link naar Supply Chain Management. Een post-opleiding Veranderkunde (VU-A) bleek niet alleen zeer interessant, maar ook een persoonlijke verrijking. In de praktijk van alle dag verschoof het accent van projecten met een hoog operationeel karakter, naar projecten waar veranderkundige aspecten de boventoon voeren.

Jelle heeft het grootste deel van zijn werkzame leven doorgebracht in veranderende organisaties, waarin hij een rol vervulde bij procesmatige veranderingen, fusies, uitbreiding, crisissituaties en sluitingen. Zijn start als business analist, heeft gemaakt dat hij niet alleen de taal van management en directie spreekt, maar ook die van de ‘werkvloer’.

Werkervaring

  • Logistiek dienstverlening, productie, retail, groothandel
  • Hightech, chemie, automotive, groothandel & retail, pharmacie, food/FMCG, petfood, bouw

 

Wil je kennismaken met Jelle Vonck? Kom dan eens koffie drinken!