Wouter Eijkelkamp

De aarde als ecosysteem is in onbalans, doordat er wordt geopereerd vanuit een lineaire benadering. Het bijbehorende verdienmodel richt zich daarbij op het maximaliseren van verkopen of verbruik en het minimaliseren van kosten met als doel zo veel mogelijk winst te genereren. Het resultaat van dit model is niet alleen een steeds groter wordende afvalberg en tegelijkertijd opsouperen van de aarde, klimaatopwarming, ontbossing en sterk afnemende biodiversiteit, maar leidt ook tot ethische misstanden, aan het begin, maar ook aan het einde van de keten. Er is een vicieuze cirkel ontstaan, waarbij de negatieve gevolgen voor mens, dier en natuur alleen maar groter worden. Een radicale systeemverandering is noodzakelijk, waarbij de mens weer in harmonie binnen het eco-systeem gaat opereren.

Wouter is afgestudeerd aan de HEAO in 1999 en gelijk gestart binnen het vakgebied supply chain planning. Al snel werd het uitvoeren van planningstaken gecombineerd met continue verbetering van bedrijfs- en planningsprocessen. Door het uitvoeren van taken zo efficient mogelijk te doen of liefst te elimineren, ondersteund door digitale ontwikkelingen, kon de focus worden verlegd naar het interpreteren van informatie, zowel wat er is gebeurd als wat er gaat gebeuren. Het resultaat was een verbeterd servicelevel en lagere kosten, onder andere door minder voorraden en betere productieaansturing. Hiermee heeft Wouter ervaring in zowel het uitvoeren en aansturen van de operatie, als het succesvol uitvoeren van projecten en programma’s.

In 2015 is Wouter partner geworden bij UC Group met als doel bedrijven te gaan ondersteunen in hun ontwikkeling van de value chain. Ten behoeve hiervan heeft Wouter een Value chain maturity portfolio ontwikkeld, waarbij de value chain in samenhang naar een volgende fase van volwassenheid wordt gebracht. Dit betreft zowel de fysieke inrichting, beheersing en informatiesystemen als personele organisatie. Echter, 1 vraag bleef openstaan, namelijk waarom willen we deze transitie realiseren? Wat is de waarde van meer volwassenheid en voor wie levert dit wat op? De zoektocht naar een antwoord hierop resulteerde in een visie op de value chain van de toekomst, de Sustainable value chain, waarin de radicale systeemverandering het uitgangspunt is. Het gezamenlijke doel? Het realiseren van een perfecte balans tussen demand en supply, oftewel een zero waste value chain. In dit Ware Noorden wordt maximale toegevoegde waarde geleverd aan eindgebruikers tegen minimale kosten, maar ook is sprake van emissievrije en waarde-behoudende of biologisch afbreekbare circulaire stromen en welvaart en welzijn en optimaal gebruik van de kennis en kunde van elk individu in de value chain.

Wouter richt zich bij het in balans brengen van het ecosysteem op het optimaal inrichten van fysieke- en informatiestromen en aansturing van value chains en het bottom-up ondersteunen van de professionals bij het realiseren van de transitie naar een volgende fase. De aanpak is daarbij gericht op een grondige analyse van de huidige situatie, een gezamenlijke bepaling van de gewenste situatie om vervolgens dit stap voor stap gezamenlijk te realiseren.

Een overzicht van zijn relevante werkervaring:

  • Senior supply chain planning (demand, supply, capaciteit, productie en S&OP)
  • Operationeel planning manager
  • Engineering (plannings)-processen
  • Inventory management
  • ERP/APS implementaties in Nederland en Frankrijk
  • Continue verbetering supply chain aansturing via Lean black belt projecten
  • Supply chain analyse en ontwikkelen visie

 

Wil je kennismaken met Wouter Eijkelkamp? Kom dan eens koffie drinken!