Robotisering & Mechanisatie

Machines die naast de medewerkers in de supply chain werken verbeteren de prestaties in accuraatheid, snelheid en kosten.

Robitisering en mechanisatie

Tekorten aan arbeidskrachten, steeds hogere druk op kosten en een klantvraag met hogere volatiliteit en steeds korter wordende Order-to-Cash cycli zijn drie belangrijke oorzaken dat veel bedrijven steeds sneller grijpen naar adaptieve en schaalbare logistieke oplossingen.

Als voorbeeld, het gebruik van autonome mobiele robots zal naar verwachting toenemen. “Cobots” – collaborative robots – worden steeds vaker gemeengoed binnen warehouse omgevingen. In deze omgevingen delen ze de van origine menselijke arbeid om de werkdruk te verminderen. Op de weg zien we vergelijkbare bewegingen door proeven met autonoom transport, al blijft daar praktische inzet vooralsnog uit.

De inzet van meer traditionele logistieke oplossingen in de vorm van mechanisatie is inmiddels al vaker gemeengoed dan niet. De oplossingen zijn over de afgelopen jaren steeds flexibeler geworden en de terugverdientijd van investeringen in deze mechanisatie is steeds korter.

Zowel de robotisering en mechanisatie geven als bijkomend voordeel dat de data die deze systemen genereren, mits goed ontsloten, ook zorg dragen voor een beter inzicht en balancering in de gehele logistieke keten.

Verhogen concurrentie kracht van de supply chain

Machines die naast de medewerkers in de supply chain werken verbeteren de prestaties in accuraatheid, snelheid en kosten tot een niveau dat alleen door mensen niet zou worden bereikt.

Onze profesionals


Teun Staaltjens

Teun Staaltjens

Logistics engineer

Leer mij kennen
Arthur Noatschk

Arthur Noatschk

Logistics Engineer & Projects

Leer mij kennen
Eric Hoogendam

Eric Hoogendam

Logistics Engineer

Leer mij kennen
Patrick Watervoort

Patrick Watervoort

Logistics engineer & analist

Leer mij kennen

Onze sectoren