Zoek binnen de UC Group website

Duurzaamheid consultancy: Wat is je huidige duurzaamheidstatus?

Om straks aan de CSRD te voldoen, zul je moeten moeten weten waar je staat en welke stappen je concreet kunt nemen om hieraan te voldoen. Dat kun je met onze Duurzaamheid Nulmeting.

Een Duurzaamheid Nulmeting geeft je:

 • Inzicht in huidige duurzaamheidstatus
 • Inzicht in je CO2-emissieoverzicht
 • Overzicht van sociale en bestuurlijke elementen (ESG)
 • Concreet advies over waarop te rapporteren en hoe dat in te regelen
 • Handvatten voor praktische implementatie stappen

Dit werkte eerder voor

Meer weten?

Over onze nul-meting of hoe je kunt voldoen aan de CSRD? Laat ons je inspireren en helpen.

Wat bieden we concreet aan

Wil je meer inzicht met een duurzaamheid nulmeting?

Supply chains zijn van strategisch belang duurzamer te opereren en aan de CSRD wetgeving te voldoen. Maar er zijn ook ander voordelen. We lopen ze met je door.

Inzicht

Ik wil weten hoe we het doen

Bedrijven moeten aan de CSRD wetgeving voldoen en duurzamer werken en Supply Chain is daarin een belangrijk aandachtstpunt. Een nulmeting geeft handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Concurrentie

Ik wil een voorloper zijn

Ga het gesprek aan met je klanten en leveranciers om samen duurzaam te ondernemen. Wacht niet af tot jouw klant het initiatief neemt en start nu al met een plan dat je straks concurrentievoordeel oplevert.

Transparantie

Ik wil kunnen rapporteren

Een nulmeting geeft inzicht in de duurzaamheids-prestaties en stelt klanten, leveranciers, aandeelhouders en instaties in staat om de prestaties van het bedrijf te volgen en te beoordelen.

Sturing

Ik wil koers houden

Met de nulmeting kun je de volgende stap maken om SDG’s te kiezen en beleid te maken. Het helpt je om te het bepalen waar je nu staat. En het geeft je inzicht in wat je moet doen om je doelen die je stelt voor 2030 te gaan realiseren.

Wetgeving

Ik wil voldoen aan de wet

Een nulmeting is een noodzakelijke stap om (op termijn) aan de CSRD wetgeving op het gebied van duurzaamheid te voldoen. Het geeft beleidsmakers, managers richting en handvatten om de noodzakelijke projecten te initieren, financieren en realiseren.

Kostenbesparing

Ik wil de kosten beheersen

In de toekomst gaan we betalen voor CO2 uitstoot. En daarom kun je beter nu al starten om te weten waar je staat en hoe je kunt zorgen dat je straks niet voor enorme kosten of een onmogelijke opgaaf komt te staan.

"Met de hulp van UC Group hebben we nu met “Loginex Carbon Intelligence” een praktische tool in handen waarmee we per order onze CO2 uitstoot kunnen meten en rapporteren volgens de Europese maatstaven.”

BAKS Transport

Verdieping en achtergrond

Aan de slag met duurzaamheidsrapport in voorbereiding op de CSRD wetgeving.

Bedrijven zullen steeds vaker moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op milieu en maatschappij. Vanaf 2025 treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Voor 50. 000 bedrijven binnen de EU wordt deze CSRD verplicht. We zullen uitleggen wat de CSRD is en hoe deze van invloed is op je bedrijf.

Wat is CSRD?

De CSRD vervangt de EU-richtlijn ‘Niet-Financiële Rapportage’ (NFRD). De NFRD is verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen. De NFRD moet in het jaarverslag worden opgenomen.

Voor wie is CSRD van toepassing?

De CSRD is van toepassing voor een veel grotere groep van bedrijven dan de NFRD. Deze nieuwe richtlijn schrijft voor hoe bedrijven niet-financiële informatie moeten rapporteren. Het CSRD-rapport moet worden goedgekeurd door onafhankelijke accountants.

Als een bedrijf aan twee van de onderstaande drie criteria voldoet, is het CSRD-plichtig:

 • 250 werknemers of meer
 • Jaaromzet boven € 50 miljoen
 • Totale activa van meer dan € 25 miljoen

De duurzaamheidsrapportage dient te worden opgenomen in het jaarverslag over 2024, dat in 2025 wordt gepubliceerd.

Maak nu de kickstart om tijdig aan de CSRD te voldoen

Download ons e-book. Dit geeft geeft praktische handvatten om zelf, samen met klanten en leveranciers, de eerste stappen te zetten naar een duurzame supply chain zodat je tijdig kunt voldoen aan de CSRD wetgeving. Is duurzaamheid nog onbekend terrein? Juist dan zal dit e-book je helpen om een kickstart te maken.

Zet de eerste stap!

Profiteer van de inzichten die wij opdeden bij de implementaties. Lees ons e-book en ontdek:

 • Wat is de CSRD rapportage en ben ik verplicht om te gaan rapporteren?
 • Wat zijn de ESG's en hoe moet ik meten in mijn bedrijf?
 • Hoe kan ik CO2 meten in transport?
 • Hoe kan ik een keuze maken voor een aantal sustainable development goals (SDG's).
 • Hoe ga ik mijn klanten, personeel en leveranciers hierbij betrekken?
 • Problematiek waarbij we helpen

  Hoe staat het met jouw duurzaamheidstatus?

  Is het antwoord op één of meer van de onderstaande vragen ‘JA’? Dan is de kans groot dat we je kunnen helpen door middel van een duurzaamheid consultancy.

  Ik moet voldoen aan de komende CSRD verplichting

  Ik moet mijn klanten informeren over CO2 rapportages en emissies

  Ik moet mijn duurzaamheidsaanpak delen in een tender

  Ik moet duurzaamheid rapporteren bij aanvraag externe financiering

  Ik moet mijn aandeelhouders of klanten informeren over ons duurzaamheidsbeleid

  Neem contact op

  Waarom een Duurzaamheid Nulmeting belangrijk is

  3 juli 2023

  Webinar: Duurzaamheidsrapportage, hoe pak ik dat efficiënt aan?

  In dit webinar zullen we het hebben over de verplichte rapportageplicht over duurzaamheid. Hoe zet je als logistiek dienstverlener nu die eerste stap richting een duurzame en winstgevende toekomst? Dit webinar wordt verzorgd door UC Group specialisten Frans Bruin en Peter Jasperse, samen met een logistieke dienstverlener.

  Lees meer

  Waarom UC Group?

  UC Group is een interim- en consultancybureau dat georganiseerd is in een bijzonder netwerk dat wordt gerund door ondernemers. Stuk voor stuk professionals in diverse supply chain en productie-omgevingen. UC Group gelooft dat vakmanschap dat flexibel wordt gecombineerd met ondernemerschap de sleutel is tot succesvolle adviezen en implementaties.

  Wie we zijn

  onze specialisten op dit onderwerp

  UC Group is een interim- en consultancybureau dat georganiseerd is in een bijzonder netwerk dat wordt gerund door ondernemers.