Zoek binnen de UC Group website

Veranderen? Probeer eens wat anders!

  • Geschreven door:

9 maart 2017

U moet veranderen in uw organisatie om met de tijd mee te gaan. Zo wilt u bijvoorbeeld meer zelforganisatie binnen teams of betere communicatie tussen uw medewerkers met betrekking tot gedrag en prestaties. Of u wilt dat uw medewerkers pro-actief met verbetering aan de slag gaan. Hoe zorgt u er voor dat uw medewerkers klaar zijn voor de verandering en welwillend zijn om te veranderen?

Oude verandermethodieken missen kracht

Veranderen is makkelijker gezegd dan gedaan en gaat vaak gepaard met periodes van ups en downs.

Ruim 70% van de veranderprojecten loopt vroegtijdig vast of realiseert het niet het beoogde resultaat (Boonstra, 2003). Jammer, want verandering is hard nodig bij bedrijven waar de omgeving snel verandert! In dezelfde publicatie constateert Jaap Boonstra dat bij ongeveer 80% van de verandertrajecten wordt vastgehouden aan een klassieke benadering van veranderen. “Burning Platform”, “Unfreeze-Change-Refreeze” en “Milestones” is terminologie die past bij die klassieke benadering.

Klinken voornoemde uitspraken u, als operationeel directeur of COO, als muziek in de oren? Dan wordt het tijd om kennis te maken met een nieuwe taal. Oude gereedschappen op te bergen en nieuwe te ontdekken. Of gebruikt u ook liever nog een typemachine dan een laptop om berichten te schrijven?

Medewerkers willen mee-veranderen!

Helaas blijkt na een aantal maanden vaak dat medewerkers de hakken in het zand zetten. Trajecten als deze herken je vaak aan het feit dat het erg veel moeite, tijd en energie kost om kleine veranderingen te bereiken.

Dat kan en moet anders!

Elke verandering vraagt om een eigen aanpak. Er is helaas geen sprake van one-size-fits-all verandermethodieken. Hoewel de klassieke aanpak in bepaalde gevallen tot prima resultaten kan leiden, is het maar de vraag in hoeverre uw eigen personeel hier ook daadwerkelijk iets van leert.

De essentie van verandermethodieken in de huidige tijd is dat uw medewerkers zelf actief betrokken zijn bij de verandering. Als leider wordt u uitgedaagd om vooral vragen te stellen en uw medewerkers in staat te stellen te experimenteren om zodoende al lerende te verbeteren.

Lean workout, verbeter KATA en Lean Game

Uw toolkit verandermethodieken moet dus worden uitgebreid. Een veelgebruikte en succesvolle methode om snelle verandering te creëren op de werkvloer is een Lean Workout. Een Lean workout is een sessie van een aantal dagen waarbij uw medewerkers concreet aan de slag gaan met snelle verbeteringen in het proces. Een Lean workout is een tussenvorm tussen de klassieke verandermethode en de aanpak van de toekomst.

Een verandermethodiek voor de lange termijn is de Verbeter- en Coachingskata. Een verandering verloopt niet volgens een vooraf strak geplande route, maar via een ontdekkingstocht waar u en uw medewerkers een leerervaring zullen ondergaan. Uw rol als COO is hierin van essentieel belang en volledig anders dan u wellicht gewend bent. U gaat leren de juiste vragen te stellen en uw medewerkers zelf tot actie te laten komen.

De Lean Game is misschien de meest speelse manier om uw medewerkers bewust te maken van de noodzaak om te veranderen. de Lean Game is een spelvorm waarin een afdeling het operationele bedrijfsproces nabootst gedurende een dag. De game biedt direct inzicht in verstoringen en mogelijk verbeterpotentieel.

Tijd om te veranderen dus. Maar dit keer bent u aan de beurt!

 

Harry Jonker heeft meer dan 20 jaar ervaring met veranderprojecten en is Lean Six Sigma Black Belt. Vragen over dit artikel? Neem contact op met Harry.


https://www.ucgroup.nl/veranderen-probeer-eens-anders/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link