Zoek binnen de UC Group website

Hoe organiseer je Supply Chain Resilience?

3 april 2024

Ieder bedrijf staat bloot aan mogelijke verstoringen in zijn Supply Chain. Wat als er een nieuwe pandemie uitbreekt? Wat als je belangrijkste leverancier wegvalt? Wat als de prijs van een cruciale grondstof vertienvoudigd? Als je hier pas over na gaat denken als het zover is, ben je te laat. Dus of je het nu leuk vindt of niet, als directie móet je wel met Supply Chain Resilience aan de slag. Maar hoe doe je dat concreet? In deze blog laten we zien welke stappen je als eerst zou kunnen zetten.

We hebben als bedrijfsleven een aantal hectische jaren achter de rug. Grondstofstoftekorten, handelsoorlogen, verstoorde vaarroutes; veel bedrijven werden hierdoor overvallen en kwamen flink in de problemen. Tijdens de pandemie moesten sommige bedrijven door de overheid worden geholpen om niet acuut failliet te gaan. Door deze heftige ervaringen begrijpt inmiddels iedere directie dat de ‘goede oude tijd’ voorbij is en dat ze zich maar beter kunnen voorbereiden op een onstuimige toekomst.  

Maar dit voorbereiden op iets dat je niet kent, en waarvan je niet weet of het ooit plaats gaat vinden, hoe doe je dat? 

Kies MT-lid 

Onze eerste tip is om een persoon binnen het MT verantwoordelijk te maken voor Supply Chain Resilience. Deze persoon gaat ervoor zorgen dat het onderwerp binnen het hele bedrijf op de agenda komt. Dat is bij veel bedrijven namelijk zeker niet vanzelfsprekend. Mensen vinden het helemaal niet leuk om met Resilience bezig te zijn en hebben daar allerlei redenen voor: ze vinden het vaag, je kunt het niet zien, het heeft geen urgentie, het kost tijd, het levert geen omzet op en ga zo maar door. Wat je nodig hebt is eigenaarschap van een MT-lid, ook omdat het implementeren van Supply Chain Resilience vraagt om medewerking van vrijwel alle afdelingen. 

Basisscenario’s 

Om je te wapenen tegen Supply Chain risico’s zul je als MT-verantwoordelijke een aantal minimale voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Eén daarvan is dat je een crisisteam benoemt dat het mandaat krijgt om in tijden van crisis de noodzakelijke beslissingen te nemen. Als je team nog moet vormen terwijl het huis in brand staat, verlies je slagkracht. Een andere maatregel is dat je basisscenario’s opstelt voor de grootste risico’s waar jouw bedrijf aan blootstaat. Stel dat je grootste toeleverancier van de ene op de andere dag nog maar de helft van zijn volumes kan leveren? In een basisscenario leg je dan vast welke alternatieve leverancier(s) je in zo’n geval gaat benaderen. 

Resilience scan 

Behalve een draaiboek opstellen over hoe te reageren op een disruptie, kun je ook kijken hoe je zo’n verstoring eventueel kunt voorkomen. Misschien kun je tot betere afspraken komen met een toeleverancier om zo de kans op leveringsproblemen te verkleinen. Alleen moet je dan wel weten met welke leverancier je dit moet doen en of dit inderdaad je grootste risico is. Aan een resilience-project zijn kosten verbonden, mensen moeten er tijd in steken, dus je moet met een gedegen aanpak komen en prioriteiten stellen. Hierbij is ons advies om de Supply Chain Resilience Scan van UC Group te gebruiken. 

Projectteams 

Bedrijven die al wat verder zijn, hebben vaak teams die zich met met Supply Chain Resilience bezig houden. Deze teams bedenken de scenario’s, adviseren over de prioriteiten en implementeren de maatregelen die nodig zijn om het risico op – of de gevolgen van – een bepaalde disruptie zoveel mogelijk te verkleinen. Vanuit het MT worden deze projecten maandelijks besproken, de voortgang gevolgd en noodzakelijke besluiten genomen waarmee de teams verder kunnen. Minimaal één keer per jaar wordt de scan uitgevoerd om te verifiëren of er geen nieuwe risico’s zijn bijgekomen en of de prioriteit nog goed liggen.  

Begin vandaag 

Door klimaatverandering, schaarste en geopolitieke spanningen worden bedrijven met ingrijpende gebeurtenissen geconfronteerd. Bereid je hier op voor en begin met een set minimale maatregelen. Maak een MT-lid verantwoordelijk, meet je kwetsbaarheid en start een mitigatieplan voor je grootste risico’s. Door het jaarlijks doorlopen van de resilience scan, krijg je nieuwe risico’s tijdig in beeld en stel je de juiste prioriteiten in je verbeterprojecten.  

Begin vandaag en maak Supply Chain Resilience vast onderdeel van je bedrijfsvoering.        

Bovenstaand artikel is geschreven door Johan Omvlee en Stef van Haaren van UC Group, beide lid van de Logistics & Supply Chain Resilience-tribe van de UC Group. De logistiek experts van de UC Group zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en optimaliseren van Supply Chain concepten bij met name middelgrote tot grote bedrijven. Het kunnen omgaan met grote maatschappelijke veranderingen en ingrijpende disrupties wint in deze adviesrol aan belang.


https://www.ucgroup.nl/hoe-organiseer-je-supply-chain-resilience/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link