Zoek binnen de UC Group website

Wat is PGS15? Een crash course!

 • Geschreven door:

22 november 2017

Voldoet u aan PGS15?
Slaat u op volgens PGS15?
Herkenbare vragen. Maar, wat bedoelen we nu precies? Wat is PGS15 eigenlijk?

PGS15 refereert naar boek 15 van de reeks aangaande publicaties gevaarlijke stoffen. Om te begrijpen wat boek 15 exact inhoudt, hieronder een crash course!

Wat is een gevaarlijke stof?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag ‘wat is PGS15’ moeten we eerst terug naar de basis; ‘wat is een gevaarlijke stof’?

PGS gebruikt voor het begrip gevaarlijke stof de indelingscriteria van de Europese vervoerswetgeving ADR. De PGS is dus gebaseerd op het ADR. De PGS15 geeft de volgende definitie van gevaarlijke stoffen;

´stoffen en voorwerpen waarvan het vervoer volgens het ADR verboden is, of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen als dusdanig aangeduid in de IMDG code.´

Echter gebruikt de PGS15 ook de indeling van het CLP om het gevaar carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen te ondervangen, iets wat in het ADR niet, of in ieder geval veel minder gebeurt.

Samenvattend, een gevaarlijke stof volgens PGS15 heeft minimaal 1 van de 2 volgende kenmerken;

 • Het product is geclassificeerd als 1 van de 9 klassen van het ADR.
 • Het product is geclassificeerd als 1 van de volgende 3 H-zinnen; H340/H350/H360 volgens bijlage I van het CLP.

 

Waarom zijn er 15 boeken?

Er zijn geen 15 boeken (of richtlijnen), er zijn er 36.

De publicatiereeks gevaarlijke stoffen is een hele set richtlijnen gericht op het veilig produceren, transporteren en (tijdelijke) opslaan of gebruiken van gevaarlijke stoffen door bedrijven, en een integrale wijze van vergunningverlening en toezicht door het bevoegd gezag.

Zo zijn er richtlijnen voor opslag van ammoniak, het opslaan van cryogene gassen, het veilig boven,- en ondergronds opslaan van propaan en butaan en ga zo maar door.

PGS richtlijn nummer 15 gaat over het veilig opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen (tot een maximale enkelvoudige inhoud van 1500 liter/kg, oftewel 1 middelgrote IBC).
PGS15 is nauw verbonden met PGS14, vooral wat betreft grotere opslagvoorzieningen (groter dan 10.000 kg/liter).

Van bovengenoemde 36 boeken, zijn er trouwens inmiddels al weer een aantal vervallen, wordt er op dit moment aan de update van een aantal gewerkt en zullen er wel weer nieuwe richtlijnen bij gaan komen.

>>> DOE DE PGS15 QUICKSCAN EN WEET DIRECT WAT JE MOET VERBETEREN <<<

 

De 4 meeste gehoorde denkfouten aangaande PGS15

 • PGS15 is een richtlijn, geen wet. Het hoeft dus niet verplicht gevolgd te worden.
  > Incorrect. PGS15 is inderdaad een richtlijn, om het bedrijven en overheid makkelijker te maken te voldoen aan alle wetgeving die er is op het gebied van de opslag van verpakte gevaarlijke goederen. Alles wat in de PGS15 staat, is dus ook wetgeving! PGS geeft als het ware een ´management summary´ van al deze regelgeving, en de mogelijkheid om ´gelijkwaardige maatregelen´ te treffen om te komen tot een acceptabele veiligheidssituatie.
  Daarnaast wordt er vanuit het activiteitenbesluit ook specifiek gerefereerd naar de PGS15, wat het derhalve ook rechtskracht geeft.

 

 • PGS15 gaat alleen over chemische substanties, niet over (gebruiks)artikelen die wij iedere dag thuis gebruiken
  > Incorrect. PGS15 heeft betrekking op alle goederen welke als gevaarlijk geclassificeerd en gelabeld zijn. Dit zijn dus ook de flessen ammoniak, schoonmaakazijn, aquariumreinigingsproducten en busjes WD40 die wij allemaal thuis hebben staan. Alle bedrijven (in NL) die een taak vervullen in de supply chain van dit soort producten, hebben zich te houden aan de voorschriften van het ADR en de PGS15. Wij als Henk en Ingrid vormen geen onderdeel van de supply chain, en hoeven ons dus niet aan de PGS15 te houden, maar de producten die wij in het keukenkastje hebben staan, vallen wel degelijk onder de PGS.
  Enige (overduidelijke) uitzondering zijn winkelruimtes, welke specifiek in het activiteitenbesluit vernoemd worden.

 

 • PGS15 versie september 2016 is de huidig geldende PGS 15 versie.
  Correct, en laat je niets wijsmaken! PGS15 zelf is geen bindend document tot er vanuit een wel-bindend document naar verwezen wordt. Voorbeelden van een rechtsbindend document zijn een omgevingsvergunning, of het activiteitenbesluit. Het activiteitenbesluit verwijst naar de activiteitenregeling, en in de nieuwe activiteitenregeling (1 oktober 2017) wordt inderdaad verwezen naar de nieuwe PGS15 : 2016 versie 1.0 (september 2016).
  Tot begin oktober 2017 was echter de oude activiteitenregeling van kracht, waarin werd verwezen naar de oude PGS15 versie. Dit betekende dus dat voor de periode van een jaar, er wel een nieuwe PGS15 was, maar deze officieel niet door het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeenten) gebruikt werd, omdat dit nog niet geborgd was in het activiteitenbesluit. Bizar….

 

 • Ik heb maar een klein bedrijf en val dus niet onder de werkingssfeer van PGS15
  Nagenoeg alle bedrijven die een gebouw en of magazijn bezitten, vallen onder het activiteitenbesluit. Zodra dit zo is, spreekt men over een inrichting. Een bedrijf is al heel snel een inrichting volgens de wet milieubeheer (interessant stuk geschreven iov VROM in 2002). Zo zijn kinderdagverblijven, crèches, scholen, kerken, moskeeën, crematoria, transportbedrijven en laboratoria allemaal inrichtingen. Afhankelijk van het type inrichting moet er wel of niet een melding activiteitenbesluit gedaan worden bij het bevoegd gezag, maar dat doet niets af aan het feit dat men wel degelijk onder de WABO en daarmee de PGS15 valt.

 

De publicatiereeks gevaarlijke stoffen is in het leven geroepen om ons leven en dat van onze omgeving veilig te maken. Bij UC quality & compliance hebben wij als doel een veilige en overzichtelijke logistieke wereld te creëren, waarin wij advies koppelen aan een goede realisatie en borging. Operations en compliance hand in hand zeg maar.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand verhaal de behoefte aan meer informatie, neem dan eens contact met ons op. Direct weten waar de verbeterpunten liggen in uw operatie? Wij hebben een 1-daagse PGS15 Quickscan ontwikkeld die u misschien interessant vindt!

Heeft u iets aan deze blog gehad, deel hem dan alstublieft in uw netwerk. Like hem, of deel hem op LinkedIn, door hieronder op het social media icoontje te klikken.

Ik hoop de vraag ‘Wat is PGS15?’ in elk geval te hebben beantwoord!

 

Wat is PGS15?


https://www.ucgroup.nl/wat-pgs15-een-crash-course/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link