Zoek binnen de UC Group website

UC Group werkt mee aan iSHARE: gecontroleerde gegevensuitwisseling

7 februari 2017

UC Group levert een actieve bijdrage aan iSHARE! Het doel van iSHARE is innovatief en logisch: uniform, simpel en gecontroleerd logistieke data delen in de supply chain. Zo zetten we co-creatie en vakmanschap in op het gebied van logistiek en data.

3 jaar innoveren voor een toekomstbestendige sector

iSHARE maakt een nieuw afsprakenstelsel voor de supply chain met in eerste instantie een focus op de logistieke sector. Dat klinkt abstract, ver weg en weinig interessant maar dat is het niet! iSHARE afspraken kunnen een groot verschil gaan maken voor de logistieke sector als geheel en voor uw bedrijf in het bijzonder. UC Group ziet iSHARE als een belangrijke verbetering om de doorlooptijd te verkorten, efficiency te verhogen door standaardisatie, accuratesse en duurzaamheid te creëren en te zorgen voor vertrouwen bij samenwerken in de supply chain.

Wat is iSHARE?

Wat houdt dit nieuwe afsprakenstelsel nu precies in? Met iSHARE wordt het eenvoudiger om gegevens uit te wisselen tussen diverse partijen in de logistieke sector. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking en onderling vertrouwen. De focus van iSHARE is dan ook om de identiteit en autorisatie binnen de logistieke sector uniform te regelen. Populair gezegd gaat het er om dat iemand met één login bij verschillende bedrijven en instanties toegang krijgt tot de relevante gegevens of informatie snel deelt over de supply chain heen, maar het gaat ook om geautomatiseerde data deling tussen bedrijven.

Waarom iSHARE

Waarom is dit nu van belang? Is er nu dan geen sprake van informatie-uitwisseling? Natuurlijk wel, alleen de manier waarop dit nu gebeurt is vaak verre van optimaal. Zo worden, naast EDI, vooral papier en email gebruikt om gegevens te delen. Nadeel is dat informatie op die manier snel verouderd: zo snel als de informatie op papier staat kan die al verouderd zijn, of als nét als de email is verstuurd komt er een wijziging door. Ook vertraagt dit bedrijfsprocessen en gaat het om een 1 op 1 relatie.

Het is veel efficiënter als iedereen gegarandeerd over de actuele gegevens beschikt. Dit voorkomt nabellen, zoeken, opnieuw ophalen, nogmaals printen en ga zo maar door. Het doel van iSHARE is dan ook om de gegevens altijd actueel beschikbaar te hebben voor alle betrokkenen die er op een éénduidige wijze toegang toe hebben waarbij de data ook nog eenvoudig aangepast kan worden.

Voor bedrijven

Het project iSHARE gaat een afsprakenstelsel opleveren voor de dagelijkse praktijk. De basis is het combineren van bestaande technische en functionele standaarden zoals die nu al bekend zijn en overal in gebruik zijn. Met iSHARE willen we zeker geen nieuwe wielen uitvinden. Het moeten duidelijke keuzes zijn met een laagdrempelige toepassing voor alle partijen in de logistieke sector, van grote multinationals en overheidsinstellingen tot en met de eenmanszaken.

De iSHARE afspraken zullen in eenvoudige situaties, zoals tussen twee partijen, simpel en snel toepasbaar zijn. Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook complexe situaties waar vele bedrijven en instellingen met elkaar samenwerken en gegevens willen delen en ook dit valt binnen de afspraken van iSHARE.

Bij het delen van data geldt vooral de zorg wie nu welke data kan en vooral mag zien. Binnen iSHARE gaat het om fijnmazige autorisatie. De eigenaar van de gegevens geeft tot op detail niveau aan wie wat mag zien en eventueel wie wat mag aanpassen. Daarmee blijft de eigenaar van de gegevens te allen tijde in control bij het delen van data. Op ieder moment kan de eigenaar rechten terugtrekken, beperken of aanpassen.

De logistieke sector kenmerkt zich door een grote mate van dynamiek in samenwerking. Er zijn heel veel partijen. Sommige partijen werken intensief samen, kennen elkaars organisatie door-en-door en weten precies binnen elkaars organisatie wie welke informatie heeft. Met andere partijen zijn er ad-hoc samenwerkingsverbanden.

Planning iSHARE

De planning is dat begin 2018 alle afspraken rond zijn, dat er concrete voorbeelden zijn geïmplementeerd en dat de uitrol plaats vindt naar de logistieke sector. Afspraken en voorbeelden alleen leveren geen concrete resultaten. Daarom hebben diverse marktpartijen zich aangesloten bij iSHARE om ervoor te zorgen dat er een snelle adoptie is. Eén van die partijen is UC Group. Wilt u weten wat iSHARE is, welke mogelijkheden het u kan bieden in het kader van doorlooptijdverkorting of een efficiëntere aansturing? Neem dan contact op met ons, wij delen graag onze kennis en ervaring.


https://www.ucgroup.nl/uc-group-werkt-mee-aan-ishare/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link