Zoek binnen de UC Group website

Chauffeur wordt zelfsturend

3 juli 2017

Bij UC Group denken we dat het straatbeeld, zoals wij dat nu kennen, de komende tien jaar drastisch zal gaan veranderen. Zowel in grote steden als ook in kleine gemeenten. De reden hiervoor? Toenemende verstedelijking, vergrijzing, meer éénpersoonshuishoudens, strengere regelgeving en sterk toenemende mogelijkheden voor elektrische voertuigen, informatisering en mobiele IT applicaties. Deze factoren hebben ontegenzeggelijk grote invloed op productie, transport en logistiek.

Winnaars hebben best-value focus

Het is onze verwachting dat de komende jaren een intensieve innovatieslag zal volgen. Zowel technologisch als organisatorisch. Weliswaar blijft kostenbeheersing hierbij belangrijk, maar de mogelijkheid om je als organisatie te onderscheiden zal een grotere rol spelen. Bijvoorbeeld door de kwaliteitsbeleving van de dienstverlening te vergroten.

De logistieke sector wordt volwassener en gaat stap voor stap van een pure kosten focus naar een best-value focus. Niet de provider met de laagste kosten per eenheid in de offerte wordt de winnaar van een groot contract, maar die speler die met zijn processen de meeste waarde biedt. Dit betekent geen fouten maken, de beste IT technologie in huis hebben, snel en flexibel zijn, met de laagste voorraden werken en met de beste mensen in goede samenwerking voor uitmuntende continuïteit zorgen.

Strategische visie op dit vlak moet dienen als basis voor keuzes, planvoering en uitvoering van plannen door producenten en verladers, transportbedrijven en logistieke dienstverleners.

In onze beleving zijn spelers die het eerste en het slimste inspelen op de kansen de grote winnaars. Dat zijn natuurlijk niet noodzakelijkerwijs alleen de grote spelers van nu. En … er zullen ook verliezers zijn. Bedrijven met een traditionele en behoudende aanpak die denken dat het allemaal wel meevalt en zo’n vaart niet zal lopen.

 

Innovatie leidt tot andere rol van chauffeurs

De uitvoering van logistiek zal anders verlopen in de toekomst. Wij denken dat de traditionele scheiding in planning en uitvoering stap voor stap zal verdwijnen. Planning en dispatching zal geautomatiseerd worden en de chauffeurs zullen zichzelf inroosteren in de routes, passend bij hun wensen en mogelijkheden. Als het proces zo ingericht kan worden dat de chauffeurs zelf (geholpen door robots) de order picking/packing voor hun route van die ochtend uitvoeren, dan beladen ze zelf hun voertuig. De chauffeur zorgt met een accurate rit en juiste houding zelf voor een tevreden klant. Het netto effect voor de logistieke provider en de klanten wordt positief omdat hiermee suboptimalisaties, capaciteitsverschillen tussen afdelingen en wachttijden verdwijnen. Problemen zullen door de integrale verantwoordelijkheid veel sneller duidelijk worden en opgelost worden waar ze in de huidige situatie tussen wal en schip blijven hangen.

 

Chauffeurs als meerwaarde in plaats van kostenpost

De hierboven omschreven chauffeur zal over een heel ander setje vaardigheden moeten beschikken. Hij moet met IT systemen kunnen werken, sociaal vaardig zijn, snel innovaties op kunnen pakken en een flexibele teamworker zijn. Innoverende organisaties zullen tijdig moeten investeren in personeel en hun ontwikkeling om rendement van de investeringen snel op het juiste niveau te krijgen. Chauffeurs die zich minder snel willen of kunnen ontwikkelen zullen eerder ingezet worden op netwerkverkeer en internationaal wegverkeer en te maken krijgen met platooning.

 

Platoon piloten als echte kilometervreters met een bijbaan voor onderweg

Voor de echte kilometervreters is platooning natuurlijk geweldig, want al rijdend werken, eten en slapen ligt in het verschiet. In-platoon douchen en een eitje bakken kan gewoon en je kunt een bijbaantje voor onderweg nemen, want de vrachtwagen rijdt immers gewoon achter de leider aan. Zodra AGV’s onbemand platooning over de snelweg kunnen en zelf out-of-platoon gaan, daalt de vraag naar arbeid natuurlijk sterk.

Daarbij rijst de vraag wat een logistieke onderneming moet doen om chauffeurs onder contract te krijgen en zich te laten door ontwikkelen. Dat vraagt een andere insteek van de manager. Een coachende leider die duidelijk voor zich ziet waar iemand staat en welk traject iemand moet doorlopen om beter te worden.

 

Tekort aan change managers die innovaties kunnen managen

Naast de grote truckfabrikanten als Mercedes zullen disruptors als Tesla de kar in de ontwikkeling van de voertuigtechnologie moeten trekken. Datzelfde geldt voor een flink deel van de IT systemen die nodig zijn bij geautomatiseerde planning, dispatching, pick & pack operations en robotisering. Maar de ontwikkeling van de organisaties zelf, die immers deze middelen moeten gaan gebruiken, lopen sterk achter.

De focus ligt zo sterk op kostenreductie dat met name de middelgrote en kleinere transporteurs & logistiek dienstverleners niet goed weten wat ze wel en niet moeten doen. Er is daarnaast vaak gebrek aan middelen om grote investeringen te doen. Hoe passen deze bedrijven visie en strategie aan en belangrijker, hoe brengen ze deze aanpassing in de praktijk?

Ondernemende logistieke bedrijven zullen zich laten helpen door specialisten die veel tijd en moeite hebben geïnvesteerd in kennis over innovaties. Specialisten die contacten hebben met de aanjagers van de innovaties en goed begrijpen hoe ze een logistieke dienstverlener kunnen ondersteunen. UC Group ontwikkelde een roadmap voor innovatie in de supply chain. Een set van stappen, scans, analyses en acties waarmee we retailers, producenten/ verladers, logistieke dienstverleners en transporteurs kunnen ondersteunen met deze transitie.

 

Onze ronde tafels voor last milers en platoon piloten

In september organiseert UC group een viertal ronde tafels over deze innovaties. We schetsen hoe de toekomst er uitziet, wanneer welke innovatie verwacht mag worden en hoe je voor jezelf kunt bepalen waar je staat en wat je zou kunnen of moeten oppikken. We hebben de ronde tafels verdeeld over de vier groepen:

  1. Retailers – die eisen stellen op basis van wat de consument wil en diensten inhuren
  2. Producenten en verladers – als regisseurs in de inbound keten die met de eisen in de hand op zoek gaan naar die dienstverlener die het beste kan innoveren.
  3. Logistiek dienstverleners – die wel horen wat de retailers en producten/ verladers roepen, maar onvoldoende weten hoe ze dat aan moeten pakken.
  4. Transporteurs – die wel snappen dat ze iets bijzonders moeten doen om te overleven, maar niet weten waar ze op in moeten zetten.

 

Schrijf je snel in, want het aantal vrije plaatsen is beperkt.

Wij nodigen in ieder geval onze vaste relaties uit, maar voor ondernemende snelle beslissers is zeker ruimte. We organiseren de ronde tafels bij ons op kantoor in Rotterdam en beginnen lekker vroeg met een ontbijt om 07:30. U kunt bij ons gratis parkeren en wij zorgen dat u om 10:00 weer op pad kunt.


https://www.ucgroup.nl/chauffeur-wordt-zelfsturend/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link